Ostalo

Od ponedeljka naprej novi biometrični potni listi

Nove, dodatno zaščitene biometrične potne listine bo Republika Slovenija začela izdajati 12. decembra 2016, rok za izdelavo pa bo skrajšan na pet delovnih dni. Nova cena potnega lista z veljavnostjo 10 let, ki se izdaja polnoletnim osebam, bo znašala 46,10 evra. Stare potne listine bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti.

Republika Slovenija bo 12. decembra 2016 začela izdajati nove biometrične potne listine z nadgrajenimi varnostno-zaščitnimi elementi in jezikovno prilagoditvijo podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Stare potne listine bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti.

Motivi, ki so vključeni v slovenske potne listine, ostajajo v osnovi nespremenjeni že od serije potnih listin, ki se je začela izdajati marca 2001. Med temeljne motive spadajo geodetska upodobitev izsekov tlorisa Slovenije, napis Republika Slovenija, besedilo državne himne v dveh različicah (kot izvirnik v podobi rokopisa Zdravljice in kot transkripcija z običajnimi črkami) in motivi s plašča vaške situle. Ti motivi so na potnih listinah uporabljeni za lažjo namestitev posameznih zaščitnih elementov, ki so razdeljeni v tri osnovne skupine: zaščitne elemente, vidne s prostim očesom, otipne zaščitne elemente in zaščitne elemente, vidne s tehničnimi pripomočki (tudi laboratorijskimi).

Med zaščitnimi elementi na novih obrazcih potnih listin, ki so vidni s prosim očesom, izstopa dodana fotografija imetnika na tretji strani potnega lista, ki je zaščitena proti ponarejanju. Nove potne listine vsebujejo tudi izboljšan zaščitni element holograma, posebne zaščite, vidne pod ultravijolično in infrardečo svetlobo, ter posodobitev laserske perforacije serijske številke.

Zaradi nove fotografije imetnika na tretji strani v potne liste, izdane po 12. decembru 2016, ne bo mogoče vpisati dveh sprememb naslova prebivališča posameznika, temveč je predviden prostor samo za en vpis spremembe naslova, enako kot na potnih listih, ki so se izdajali do 28. junija 2009.

Državljani bodo lahko nove potne liste pridobili še hitreje kot doslej. Rok za izdelavo potnih listin in njihovo odpremo se s sedmih delovnih dni skrajšuje na pet delovnih dni. Na ta način bo zmanjšano tudi število vlog, za katere državljani prosijo, da se jih obravnava prednostno. Določila Zakona o upravnih taksah, ki določa višjo (dvakratno) upravno takso za primere, ko želijo državljani izdelavo potnega lista v roku enega delovnega dne, se ne spreminjajo.

Novi potni listi se bodo po 12. decembru 2016 izdajali samo še na obrazcih z 32 stranmi, vložitev vloge za izdajo potnega lista na obrazcu z 48 stranmi ne bo več mogoča. Sprememba je posledica nizkega števila vlog za izdajo potnih listov na obrazcih z 48 stranmi, v povezavi z možnostjo, da lahko posamezniki v primerih, kot to določa drugi odstavek 2. člena Zakona o potnih listinah, pridobijo tudi drugi potni list.

Nova cena potnega lista z veljavnostjo 10 let, ki se izdaja polnoletnim osebam, bo znašala 46,10 evra, cena potnega lista z veljavnostjo 5 let (ki se izdaja otrokom od 3. do 18. leta starosti) bo znašala 39,30 evra, cena potnega lista z veljavnostjo 3 leta (ki se izdaja otrokom do dopolnjenega 3. leta starosti) pa 35,20 evra. Cena potnega lista je sestavljena iz stroška upravne takse in stroška tiskovine.

Leta 2006 je Republika Slovenija skladno z zakonodajo EU začela izdajati prve biometrične potne listine. Do 8. decembra 2016 je bilo vloženih skupaj 984.010 vlog za izdajo različnih tipov potnih listih (običajni potni list, diplomatski potni list, službeni potni list, potni list za tujca, potni list za begunca), od tega 887.580 za običajni potni list. Potni list sicer ni obvezen dokument (polnoletni državljan je dolžan imeti veljaven identifikacijski dokument, ki ima fotografijo in ga je izdal državni organ, to pa je lahko tudi osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali drug identifikacijski dokument). Trenutno ima veljavni potni list 666.637 državljanov.