Ostalo

Direktor dr. Albert Halász sklical konstitutivno sejo Sveta javnega zavoda KKC, ta je bila prekinjena po petih minutah

Ustanoviteljica, Občina Lendava in javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava, sta kot kaže, še vedno vsaka na svojih bregovih. Po tem, ko je Občina Lendava 16. aprila 2021 sklicala konstitutivno sejo sveta omenjenega javnega zavoda, predsednik je postal Robert Požonec, direktor dr. Albert Halász slednjega ne priznava in daje legitimnost prejšnjemu svetu zavoda, kateremu je mandat potekel 30. avgusta. Ta je, kot je dejal, konstitutivno sejo sklical po odloku, ki veleva, da jo skliče direktor najkasneje 30 dni po imenovanju članov.
Včerajšnji popoldan, natančneje nekaj minut po 16.00 uri, se je v sejni sobi v kletnih prostorih lendavske knjižnice odvila konstitutivna seja Sveta javnega zavoda KKC. Kot je bilo moč zaslediti, bi omenjena seja vsebovala šest točk dnevnega reda, med katerimi je bila tudi točka “Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.” Sklic takšne seje torej kaže, da sta tako ustanovitelj kakor tudi javni zavod še vedno vsak na svojih bregovih in tudi, da direktor dr. Albert Halász torej ne priznava legitimnosti trenutnemu svetu omenjenega javnega zavoda, ki bo prihodnji teden opravil svojo tretjo redno sejo, katerih se sicer direktor do sedaj ni udeležil.

Kot je na nesklepčni seji najprej dejal direktor, “so štirje člani ustanovitelja, po poslanem gradivu, bili imenovani s sklepom št. 247 sprejetim na zasedanju občinskega sveta z datumom 17.2.2021, enega člana imenujejo zaposleni, volitve so bile izvedene 18.6.2021, dva predstavnika uporabnikov je občinski svet potrdil na 18. redni seji 14.7.2021 s sklepom št. 325, dva predstavnika soustanovitelja (Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava) pa sta bila imenovana 13.9.2021.” Ta je še poudaril, da je “sklic omenjene seje torej legitimen.”

Na včerajšnjo sejo so sicer bili vabljeni Lili Kepe Kocon, Igor Kulčar, Andrej Matjašec, Atilla Pisnjak, Robert Požonec, Dejan Süč, Eva Šabjan, Eva Tivadar in Istvan Štefan Varga. Vabljen je bil še Gordan Gerebic, kot predsednik sindikata GLOSA – KKC Lendava. Gradivo za sejo sta sicer prejela še ustanovitelj ter soustanoviteljica. Zaradi bolniške odsotnosti sta se opravičila Atilla Pisnjak in Lili Kepe Kocon, en član, kateri ni bil imenovan, pa je na podlagi vabila poslal dopis, da je sklic seje brezpredmeten. Ostali vabljeni člani se vabilu niso odzvali.

Ker sklepčnost ni bila zagotovljena, je direktor dr. Halász sejo prekinil in zaključil, da bo seja ponovljena.