Ostalo

Dijaki in študenti, s septembrom prihaja javni prevoz z enotno vozovnico

S projektom uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) Slovenija s 1. septembrom 2016 uvaja enotno kartico za javni promet. Z njo bodo lahko uporabniki brez potrebe po kupovanju posamičnih vozovnic nemoteno uporabljali različne vrste javnega prevoza. Z enotno vozovnico tako Slovenija dobiva moderen, učinkovit in uporabnikom prijazen sistem uporabe javnega prometa. Prvi bodo prednosti enotne vozovnice lahko preizkusili dijaki in študenti. Za dijake nove enotne vozovnice pričnejo veljati s 1.9.2016, za študente pa s 1.10.2016.

Enotna vozovnica v obliki čip kartice velja za različne oblike javnega prevoza in bo v enoten sistem vključila uporabo medkrajevnega in mestnega prometa. V projektu sodeluje 35 javnih prevoznikov v Sloveniji, ki izvajajo medkrajevni linijski avtobusni in železniški promet ter tudi mestni prevoz  potnikov v Ljubljani in Mariboru. V praksi to pomeni, da si lahko potnik sam izbere, kateri način prevoza bo na izbrani relaciji uporabljal z eno kartico.

Tudi v Mariboru in Ljubljani

V okviru projekta ni šlo zgolj za tehnično uvedbo enotne vozovnice, pač pa je bilo potrebno vzpostaviti tudi organizacijo delovanja in upravljanja sistema IJPP, od postavitve konceptov enotnega sistema javnega potniškega prometa, razvoja sistemskih in tehnoloških rešitev, integracije obstoječih sistemov prevoznikov, testiranja in končne implementacije sistema v praksi.

»Projekt uvedbe integriranega javnega potniškega prometa oz. enotne vozovnice je zadnja faza v kompleksnem 15-mesečnem projektu, katerega naročnik je Ministrstvo za infrastrukturo, s katerim se bo poenostavila uporaba javnega potniškega prometa v Sloveniji,« izpostavlja pomen novega sistema mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Potniški promet, ki je vodilni partner v konzorciju IJPP.

Najprej subvencionirane vozovnice

V prvi fazi bo uvedena enotna subvencionirana vozovnica za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. »Gre za najštevilnejšo skupino uporabnikov javnega prevoza, zato smo se odločili, da storitev enotne vozovnice najprej ponudimo njim. Kasneje pa se bo sistem širil še z produkti IJPP, ki bodo namenjeni ostalim kategorijam potnikov javnega prevoza v Sloveniji,« je povedala mag. Suzana Habjanič iz službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo.

Vozovnica za dijake se bo na avtobusih in vlakih v praksi začela uporabljati 1. septembra, ko dijaki pričnejo s šolskim letom, za študente pa 1.10.2016. Prodaja vozovnic za dijake se prične 29.8 2016. Novo subvencionirano vozovnico IJPP bo mogoče kupiti po istih cenah kot lani, celoten seznam prodajnih mest pa je na voljo na spletnem portalu www.ijpp.si.

Nov spletni portal in e-prijava

Potniki bodo odslej lahko načrtovali prevoz preko informacijskega portala, dosegljivega na spletnem naslovu www.ijpp.si. Poleg možnosti načrtovanja prevoza so na njem dosegljive tudi informacije o uporabi sistema IJPP, prodajnih mestih vozovnic, dostop do spletnih obrazcev in informacije za potnike. Velika prednost je tudi e-vloga, od 24.8.2016 naprej dosegljiva na portalu, ki dijakom in študentom na prodajnem mestu prevoznika pohitri postopek pridobitve subvencionirane vozovnice IJPP.