Ostalo

Denar za vozniški izpit naj ne bi romal več državi, temveč Javni agenciji RS za varnost prometa

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. Namen predlagane novele zakona je, da se stroški vozniškega izpita, ki jih kandidati za vozniški izpit plačajo na upravnih enotah, namensko dodelijo Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP). Na ta način naj bi se ji zagotovila potrebna sredstva za zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov.
Zakon o voznikih zdaj določa, da AVP na podlagi javnega pooblastila zagotavlja opravljanje vozniških izpitov in da stroške vozniškega izpita plača kandidat za voznika na upravni enoti, ob prijavi na teoretični in praktični del vozniškega izpita. Ti prilivi v celoti pripadajo integralnemu proračunu, AVP pa dobi del sredstev iz tega proračuna, ki ne pokrije vseh dejanskih stroškov zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov. Med dejanske stroške spadajo plače vseh ocenjevalcev na vozniškem izpitu, materialni stroški zaposlenih na območjih, kjer se opravljajo vozniški izpiti, stroški nepremičnin, ki jih AVP uporablja za zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov, vzdrževanje in dopolnjevanje banke testnih nalog za namen teoretičnega preverjanja znanja na vozniškem izpitu, investicije v zagotovitev centrov za opravljanje vozniških izpitov tam, kjer takšnih površin in objektov ni ali jih ni mogoče najeti in drugo.

Predlagana sprememba zakona torej določa, da se strošek vozniškega izpita izkazuje kot prihodek državnega proračuna, ki se namensko porabi za financiranje ene izmed temeljnih nalog AVP, to je zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov.