Delodajalci, ali ste vedeli? Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju le še letos

S tem ukrepom vam država omogoča povračilo prispevkov delodajalca za novozaposlene sodelavce v Pomurski regiji. Delodajalci lahko povračilo uveljavljate za zaposlitev tistih, ki so prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko uveljavljate na podlagi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki je bil sprejet že novembra 2015. Oprostitev plačila vseh prispevkov delodajalca za največ prvih 24 mesecev zaposlitve starejših brezposelnih. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost). To znaša 16,04 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za nedoločen čas oziroma 16,34 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za določen čas (pri slednji se obračunava petkratnik prispevkov za zavarovanje za brezposelnost).

Oprostitev plačila prispevkov lahko delodajalci uveljavljate za zaposlitev brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi starejši od 55 let in najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Pogodba za zaposlitev je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve časovno ni opredeljeno. Sklenete lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju.

Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavljajo delodajalci, ki v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi niste imeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več in tisti, ki ste v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate pri Finančni upravi RS (FURS-u). Ne zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju pogojev.