Ostalo

Danes se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezanci, ki so v začetku aprila na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, imajo še do vključno 3. maja 2016 čas, da vložijo ugovor.

Zavezanci, ki ste v začetku aprila na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, imajo še do vključno 3. maja 2016 čas, da vložijo ugovor, če ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. Ugovor vložijo na naslov, ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine (v pouku o pravnem sredstvu).

Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani FURS.

Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2016, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 1. junija 2016.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen konec maja 2016.