Ostalo

Danes popolno odprtje srednjih šol in fakultet ter nova sproščanja na področju gostinske dejavnosti

Ker se je epidemiološka slika izboljšala, smo v Sloveniji prešli v tako imenovano rumeno fazo. Danes je na “sporedu” popolno odprtje srednjih šol in fakultet, pa tudi nova sproščanja na področju gostinske dejavnosti.
Pouk v srednjih šolah bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Potrebno pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Zaščitne maske ostajajo obvezne, razen za dijake pri pouku športne vzgoje. Pri testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodov ni sprememb. Tudi na višjih strokovnih šolah je v celoti mogoča izvedba predavanj v živo. Glede nošenja mask in testiranja zaposlenih ni sprememb. Dejavnost izobraževanja odraslih je organizacijsko že sedaj potekala brez omejitev, tako bo veljalo tudi v prihodnje. V veljavi ostajajo določila glede testiranja izvajalcev, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.

Nova sproščanja na področju gostinske dejavnosti

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev v Republiki Sloveniji, ki začne veljati v ponedeljek 17. 5. 2021 spreminja pogoje za opravljanje gostinskih storitev.

Z novim Odlokom se v vseh statističnih regijah dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih, tako v notranjosti gostinskih obratov kot na terasah in vrtovih, lahko opravlja med 5. in 22. uro. Dovoljena je zgolj postrežba za mizami (sedeča postrežba), pri čemer je potrebno zagotoviti najmanj 3 metre med robovi miz, ni pa več določena razdalja med osebami za mizo. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe, kar pa ne velja za osebe mlajše od 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za eno mizo.

Omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih, kjer se opravlja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki je določena na 20 m2 za enega potrošnika, se spreminja v smislu, da ta pogoj ne velja za osebe mlajše od 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v notranjosti takšnega javnega prostora.