Ostalo

Vožnja v naravnem okolju: Inšpektorji jo bodo to poletje preverjali tudi na našem območju

Inšpektorat RS za okolje in prostor bo v sodelovanju s Policijo med poletnimi počitnicami, od 25. junija do 31. avgusta 2022 na območju celotne države izvajal poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. Nadzor bo še pogostejši na območju Nature 2000, v katero spada tudi večji del naše občine.
Skupni nadzori inšpektorjev in policistov so namenjeni predvsem ozaveščanju, opozarjanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Pri izvajanju nadzora bodo inšpektorji za okolje in policisti dali prednost zavarovanim območjem, območjem NATURA 2000 in območjem naravnih vrednot državnega pomena.

Vedno več ljudi svoj prosti čas preživlja v naravi, kar je dobrodošlo, vendar pa se s povečanim številom obiskovalcev povečuje tudi pritisk na naravo, vznemirja živali, poleg tega pa se povečujejo tudi konflikti med različnimi skupinami uporabnikov naravnega okolja. Tradicionalno je bilo naravno okolje prostor pohodnikov, zdaj pa ga uporablja tudi vedno več kolesarjev in voznikov vozil na motorni pogon. Predvsem zaradi konfliktov med uporabniki je področje vožnje v naravnem okolju odmevno v medijih, posamezniki pa se za zaščito svojih pravic obračajo tudi na različne inštitucije (npr. Varuha človekovih pravic).

Vožnja z vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju je urejena v Zakonu o ohranjanju narave (ZON), omejitve uporabe planinskih poti za kolesarje pa določa tudi 19. člen Zakona o planinskih poteh (ZPlanP). Dodatno vožnjo po gozdu ureja tudi Zakon o gozdovih.