Črenšovci: Poskusno obratovanje posodobljene čistilne naprave na Bistrici

Zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ter večletnih opozoril inšpektorata za okolje je Občina Črenšovci v letu 2019 pristopila k rekonstrukciji čistilne naprave v Srednji Bistrici. Omenjena čistilna naprava čisti odpadne vode iz naselij Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica, ta pa zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ni več zmogla zagotavljati zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu v reko Muro.
Z izvedbo rekonstrukcije Čistilne naprave Bistrica je Občina Črenšovci rešila problematiko čiščenja odpadnih vod, na katero je že nekaj let opozarjal inšpektorat za okolje. Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obeh čistilnih naprav v občini Črenšovci je bila izdelana že leta 2016, stroške izdelave le-te v višini 69.000 evrov je odobril takratni občinski svet.

Z izvedbo investicije je občina pričela v letu 2019. Izvajalec del je podjetje CID d.o.o., podizvajalec del pa je podjetje Legartis d.o.o. Komunalna čistilna naprava Bistrica bo zagotovila primerno čiščenje odpadne komunalne vode za 2.500 populacijskih enot. Postopek čiščenja poteka v treh fazah z mehanskim in dvostopenjskim biološkim procesom, kar zagotavlja predpisano učinkovitost naprave.

Investicija je bila v januarju 2021 zaključena, v teku je šestmesečno poskusno obratovanje. Občina Črenšovci je investicijo izvedla iz lastnih sredstev in sredstev MGRT – Direktorata za regionalni razvoj. Trenutno je v teku končni finančni obračun. Pogodbena vrednost del znaša 852.943,94 evrov z DDV. “S posodobljeno čistilno napravo na Bistrici bomo prispevali k čistejšemu okolju in višji kakovosti življenja v občini. K temu nas zavezuje tudi okoljska zakonodaja v Sloveniji,” so sporočili iz Občine Črenšovci.