Ostalo

Črenšovci: Obeta se ureditev sobe za kulturne vsebine, ureditev sanitarij in namestitev dvižnih ploščadi za invalide

Ministrstvo za kulturo je odobrilo sredstva Občini Črenšovci za ureditev sobe za kulturne vsebine, sanitarij in namestitev dvižnih ploščadi za invalide v višini 25.261,25 EUR.
Občina Črenšovci je bila uspešna na javnem pozivu ministrstva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021. Na Ministrstvo za kulturo smo predložili projekt Ureditev sobe za kulturne vsebine, ureditev sanitarij in namestitev dvižnih ploščadi za invalide. Cilj projekta je omogočiti dostop vsem, tudi oviranim osebam do obstoječih prostorov v Kleklovem domu in izboljšati prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti. Vloga občine je izpolnjevala vse pogoje iz javnega poziva in so ji bila odobrena sredstva v višini 25.261,25 EUR. Obveza občine je, da v projektu zagotovi najmanj 50 % lastnih sredstev.

“Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija, takoj po podpisu pogodbe bomo pristopili k izvedbi,” so sporočili.