Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Hodoš, za potrebe TIC-a

Vlada je na minuli 152. seji sprejela sklep, da na Občino Hodoš brezplačno prenese državno premoženje. Za podpis pogodbe je Vlada RS pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na Občino Hodoš bodo tako preneseni prostori nekdanjega mejnega prehoda. Občina ga želi preurediti v Turistični informacijski center.
Zadevna nepremičnina se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenaša zaradi izvedbe načrtovanega projekta “Turistični informacijski center Hodoš.” Občina bo zadevno nepremičnino uporabljala za turistično, prireditveno in medgeneracijsko dejavnost.

Občina bo objekt najprej obnovila

Občina bo v skladu z načrtovanim projektom na zadevni nepremičnini izvedla hidroizolacijo objekta, odvodnjavanje meteornih voda, predelavo prostorov s prečnimi stenami in predelavo ostrešja v bivalne prostore, obnovila žlebove ostrešja in strelovode, energetsko bo sanirala fasado, obnovila električno in vodovodno inštalacijo, kotlovnico in toplotne naprave, zamenjala stavbno pohištvo in notranjo opremo, namestila nove telekomunikacijske priključke, preplastila parkirne prostore in okolico hortikulturno uredila.