Ostalo

Bojan Kar imenovan za vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega centra Murska Sobota

Svet zavoda Razvojnega centra Murska Sobota je imenoval Bojana Kara za vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega centra Murska Sobota. Bojan Kar bo opravljal funkcijo v.d. direktorja za čas enega leta s pričetkom 01.10.2016.

Na razpisu za imenovanje direktorja, objavljenem meseca julija, izbran in predlagan kandidat s strani Sveta zavoda ni dobil soglasja delovnega telesa ustanovitelja. Namreč Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja MOMS Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota ni predlagala, da bi na 15. redni seji obravnaval »Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota«. Zato je Svet zavoda na podlagi Zakona o zavodih in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center Murska Sobota s ciljem, da zagotovi nemoteno poslovanje zavoda in operativno izvedbo pomurskega zakona ter izvajanje nalog RRA, imenoval zakonitega zastopnika.

Bojan Kar izpolnjuje pogoje za imenovanje in je sopodpisan pod marsikateri regijski projekt iz bližnje preteklosti, tako na regijski ravni, kakor v čezmejnem prostoru. Delo v sklopu Razvojnega centra Murska Sobota pa razume kot nadgradnjo vseh dosedanjih delovnih hotenj, predvsem pa kot izziv vzpostavitve Pomurja kot privlačne turistične in poslovne destinacije, ter kot prostor prijetnega življenja za domačine. Potrebna znanja in veščine ter jasno strateško naravnanost je v veliki meri spoznal skozi vodenje osrednjega oddelka za marketing na Vzajemni, dočim se je sistematičnega razvoja in udejanjenja projektnih idej posluževal v sklopu delovnih aktivnosti na RRA Mura v funkciji vodje projektov in v sklopu Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Je eden od osrednjih idejnih snovalcev in pripravljavcev vloge za pridobitev EXPO Paviljona v Pomurje, pri svojem delu pa verjame v nujnost strateškega razmisleka, konstruktivnega in odprtega iskanja projektnih idej, ter v jasno in dosledno komunikacijo zastavljenih ciljev.