Sveže

Bioplinarna: Občinski svet včeraj sprejel predlog ukrepov, omenjali so tudi tožbo zoper državo

V soboto, 4. marca 2023 je v bioplinarni Egytec Energy d.o.o. v Trimlinih vnovič prišlo do izpusta digestata iz fermentorja in sicer iz fermentorja F3. Upravljavec bioplinarne je takrat zatrdil, da je prišlo do sabotaže, a škoda je že bila storjena. In to ne prvič. Občinski svet Občine Lendava je na včerajšnji seji sprejel predlog ukrepov, omenjali so tudi tožbo zoper državo.
V soboto, 4. marca 2023 je v bioplinarni Egytec Energy d.o.o. v Trimlinih vnovič prišlo do izpusta digestata iz fermentorja in sicer iz fermentorja F3. Na podlagi poziva Regijskega klicnega centra(112) so na kraj prispeli pripadniki civilne zaščite, policisti, kriminalisti ter gasilci poklicne industrijske gasilske enote  Nafta Lendava. Ob asistenci pripadnikov Civilne zaščite Občine Lendava so gasilci poklicne industrijske gasilske enote Nafta Lendava, ustavili iztekanje digestata iz fermentorja F3. Digestat je sicer že prekril večji del sosednjega polja ob bioplinarni, preostala količina pa je že iztekla v potok Kopico. Ob prihodu je zastopnik lastnika omenjene bioplinarne dejal, da je dogodek posledica sabotaže, češ, da je to nekdo naredil namerno (poškodoval ventil) in tako želel škodovati lastniku bioplinarne.

Župan je medijem na lokaciji bioplinarne ob intervenciji izjavil, da se težave z bioplinarno vlečejo predolgo. “Incidenti se vedno dogajajo konec tedna. Za iztok iz fermentorja (bioplinarne) je odgovoren lastnik in to da lastnik ne ve, kdo je povzročil navedeni dogodek oziroma dejanje, ne zmanjša odgovornosti lastnika. Vsak odgovoren lastnik bi moral poskrbeti s fizičnimi ukrepi za preprečitev teh neljubih dogodkov in ne ogrožati oz. onesnaževati narave v naši občini. Vodstvo Občine Lendava ugotavlja, da državni organi, ki imajo pristojnost za ukrepanje, proti kršiteljem ne nastopijo dovolj ostro ter s tem zaščitijo ustavno zagotovljene pravice ljudi,” so zapisali na Občini Lendava.

V preteklosti je Občina že večkrat pozvala navedenega lastnika k ekološko vzdržnemu ravnanju in nazadnje navedeno problematiko obravnavala na svoji 22. redni seji občinskega sveta, leta 2022. V sprejetem sklepu je pozvala lastnika da se predstavi občinskemu svetu in razčisti vsa odprta vprašanja ter doreče postopke delovanja bioplinarne ki nima več veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje.

Občinski svet Občine Lendava je zaradi zagotovitev preprečitve širjenja neprijetnih vonjav in nekontroliranega izpusta iz bioplinarne včeraj sprejel predlog naslednjih ukrepov:

  • 1. Inšpektorat RS za okolje in prostor naj takoj naloži lastniku Bioplinarne, da na zemljišču okoli kompleksa (obstoječa ograja), izgradi betonsko ograjo, da prepreči morebitne izpuste snovi v okolje, to je v vodotok, kajti varovanje okolja je ustavna kategorija, ki jo je potrebno spoštovati, zato niso dovoljeni nobeni kompromisi.
  • 2. Ministrstvo za naravne vire in prostor naj skupaj z Inšpektoratom za okolje in prostor na podlagi neodvisnih analiz določi oceno odpadka in na osnovi tega naj odredi lastniku mesto odvoza oziroma uničenja snovi ter določi rok, do kdaj se mora digestat odstraniti iz fermentorjev. V nasprotnem primeru naj Država prevzame nadzor nad tem procesom in na račun lastnika izvede odvoz snovi.
  • 3. Prepoved izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za nadaljnje nove bioplinarne na območju občine Lendava, namreč na območju občine Lendava stojijo že 3 objekti bioplinarne, ki zelo obremenjujejo okolje. Ob tem pa imamo na območju občine Lendava še sežigalnico odpadkov podjetja Lek in kompostarno.
  • 4. Prepoved gradnje bioplinarn v celotni državi, ki uporabljajo poljščine (koruza, pšenica,…) za proizvodnjo plina potrebnega za proizvodnjo električne energije, saj Slovenija ni prehransko samooskrbna in se zato poljščine ne smejo uporabljat za proizvodnjo plina temveč za prehrano ljudi ali za prehrano živali, ki so posledično hrana za ljudi.
  • 5. Tožilstva in sodišča morajo prednostno obravnavati kršilce na področju onesnaženja okolja, saj gre za zagotavljanje ustavne pravice do zdravega okolja.
  • 6. Povečati je potrebno kazni za kršilce onesnaženja zemlje in vodotokov.
  • 7. Povečati je potrebno število inšpektorjev na področju varstva okolja.
  • 8. Povečat je potrebno preventivne oglede postrojenj, ki so potencialno oziroma so bili onesnaževalci okolja.

“Sprejem sklepa je pomemben predvsem z vidika zadovoljevanja potreb prebivalcev naše občine in zagotavlja tudi izvajanje naloge na področju varstva zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, ter zbiranja in odlaganja odpadkov. V danem primeru gre za konfrontacijo pravice do zdravega življenjskega okolja in pravice  do izvajanja gospodarske dejavnosti,” so še sporočili iz Občine Lendava.

Občina Lendava je dne 17.7.2017 na pristojno ministrstvo in v vednost Vladi Republike Slovenije, poslala zahtevo, da se za predmetno okoljevarstveno dovoljenje, v skladu z določili 78. člena Zakona o varstvu okolja, ponovno preverijo pogoji za izdajo dovoljenja. V konkretnem primeru se ugotavlja, da se v bioplinarni izvajajo procesi, ki povzročajo prekomeren smrad na območju Občine Lendava, kar predstavlja okoliščino, ki kaže, da se procesi ali uporaba surovin, ne odvijajo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Občina Lendava je na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi dolžna izvajati izvirne naloge, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.

“Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja tudi naloge na področju varstva zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranja in odlaganja odpadkov. V danem primeru gre za konfrontacijo pravice do zdravega življenjskega okolja in pravice do izvajanja gospodarske dejavnosti. Zaprtje bioplinarne ali zagotovitev pogojev za obratovanje, ki ne bo škodljiva zdravju ljudi in okolju, je nujno potrebno za zagotavljanje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja. V nadaljevanju je potrebno z zaprtjem bioplinarne zagotoviti izvajanje gospodarske dejavnosti in sicer smrad iz bioplinarne povzroča največjo gospodarsko škodo na področju turizma, ker smrad odvrača goste in preprečuje prostočasne aktivnosti. Za realizacijo nalog je Občina Lendava organizirala strokovno ekipo, katere naloga je izvajanje in organiziranje monitoring tal, vode, strokovno svetovanje civilni iniciativi in spremljanje dejavnosti v bioplinarni,” so še zapisali pri Občini Lendava

Na podlagi pojava neprijetnih vonjav, ki se širijo iz bioplinarne ob Poslovno industrijski coni Lendava, je Občina Lendava že ukrepala v letu 2017 in obvestila o stanju Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s pristojno državno okoljsko inšpekcijo, katera bi morala spremljati izvajanje odrejenih sanacijskih ukrepov.

Na včerajšnjem zasedanju so med drugim dorekli, da v kolikor ne bo sprejetih ustreznih rešitev, bo Občina Lendava sprožila pravne postopke, najverjetneje tožbo proti državi.