Sveže

Objavljen razpis: MGRT porabskim Slovencem za spodbujanje gospodarstva namenja 400 tisočakov

Zveza Slovencev na Madžarskem je v teh dneh objavila javni razpis za spodbujanja gospodarskih naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki delujejo na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – ukrep 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo porabskim Slovencem za spodbujanje gospodarstva tako namenja 400 tisočakov.
Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja tistih območij na Madžarskem, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti s sofinanciranjem novih in nadgradnje obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021-2024, torej Porabje. Sofinanciranje izvajanja projektov bo možno na tistih območjih na Madžarskem, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti, in sicer gre za naselja Dolnji Senik, Števanovci, Gornji Senik, Verica-Ritkarovci, Andovci, Sakalovci, Monošter-Slovenska ves in Monošter.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe (mala in srednje velika podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirane vsaj 12 mesecev ter katerega ustanovitelj in/ali vsaj 50% zaposlenih so fizične osebe z znanjem slovenskega jezika, ki se izrečejo za pripadnika slovenske narodnosti in izpolnjujejo še nekatere druge pogoje.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 3.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom “de minimis.” Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % upravičenih stroškov. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja. Razpis je del Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021–2024, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Po besedah nekdanjega ministra Počivalška vse veje programa zajemajo širše družbene razvojne aspekte, in sicer turizem, kulturo, spodbujanje naložb za mikro in mala podjetja. “Dolgoročni cilj je ustvarjati nova delovna mesta in ohranjati obstoječa, vzpostavljati novo infrastrukturo ter povečati privlačnost območja,” je dejal ob podpisu pogodbe meseca septembra. Program je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem, Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Razvojna agencija slovenska krajina Monošter. Aktivnosti iz programa bo izvajala Zveza Slovencev na Madžarskem in sicer na podlagi pogodb med MGRT in Zvezo Slovencev na Madžarskem.