Ostalo

Bioplinarna Nemščak je razširila nabor odpadkov, ki jih bo sprejemala

Upravljavec bioplinarne Nemščak, naprave za predelavo živalskih odpadkov, katere lastnik je podjetje Panvita Ekoteh d.o.o., je razširil nabor odpadkov, ki jih bo sprejemal.

Investitor Panvita Ekoteh d.o.o. je na lokaciji farme Nemščak med letoma 2005 in 2006 zgradil bioplinarno za proizvodnjo bioplina iz gnojevke, koruzne silaže in stranskih živalskih proizvodov (SŽP2 in SŽP3) ter energetski center za kogeneracijo toplotne in električne energije iz bioplina. Bioplinarno so zgradili predvsem zaradi manjšanja uporabe kurilnega olja za ogrevanje Farme Nemščak, ki je največja farma prašičev v Sloveniji in deloma tudi zaradi proizvodnje električne energije.

Odslej bodo v omenjeni bioplinarni, poleg že obstoječih surovin za proizvodnjo bioplina, uporabljali še tri nove vrste odpadkov. To so organski odpadki iz neustrezno proizvedenih serij, blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka (mlečna industrija ter priprava in predelava vrtnin, sadja, …). Zmogljivost bioplinarne se s tem ne bo povečala in ostaja 274 t/dan, prav tako pa se ne bo spremenil tudi tehnološki proces.

Agencija republike Slovenije za okolje je zeleno luč za razširitev nabora odpadkov podala konec aprila.