Ostalo

Otroci in šolarji iz UE Lendava letos v baško julija

Tudi letos je koordinacijo zdravstvenega letovanja otrok iz UE Lendava v Baški prevzelo Društvo za napredek kulture. Namen letovanja v Baški je omogočiti otrokom in šolarjem (od 5 do 19 let) preventivno zdravstveno letovanje, aktivno preživljanje počitnic, druženje z vrstniki in dobro počutje na morju. “Ker se zavedamo, da fizično zdravje prihaja iz zdravega uma in duha, bomo letos dali večji poudarek tudi na kreativnih likovnih in družbeno-duhovnih aktivnostih.”

Letovanje bo potekalo od 1.07.2017 do 12.7.2017, sofnanciranje letovanja bo imelo omo- gočeno 112 otrok. Prispevek otrok z potrjeno zdravniško napotnico je 104,0 EUR. Pogoji za potrditev napotnice so nespremenjeni glede na preteklo letu (najmanj dva obiska pri zdravniku v preteklem letu) ostali se lahko pridružijo letovanju za 360 EUR. Otroke bo predvidoma spremljalo 12 voditeljev, zdravnica, medicinska sestra ter športni animator.

Razpis za otroke ter tudi voditelje bodo objavili 12.05.2017 na facebook strani: https://www.facebook.com/baskauelendava. Razpis se bo predvidoma zaključil 28.05.2017.

Prijavnice in napotnice se bodo od 12.05 lahko dvignile v Mladinsko kulturnem inkubatorju Mansarda – A Padlás na Mlinski ulici 5 v Lendavi, oziroma jih lahko po objavi sami natisnete iz njihove facebook strani. Prijavnice z potrjeno zdravniško napotnico bodo obravnavane po vrstnem redu prihoda ter tudi po teži zdravstvenega (hospitalizacija) in socialnega (višina otroškega dodatka) stanja otroka, ki pa ga ni nujno izpolniti. Nekaj socialno najbolj ogroženim otrokom lahko 100 % sofnancirajo in tako omogočijo brezplačno letovanje. “Prosimo, da nam z utemeljeno prošnjo ob prijavi sporočite ali potrebujete to pomoč.”

Za več informacij so na voljo na e-mail naslovu: baskauelendava@gmail.com ali na GSM +386 40 435 505 (Hilda).