Sveže

Bioplinarna ECOS: Izredna inšpekcijska pregleda spet pokazala nepravilnosti; Na ARSO že predlog za odvzem OVD

Kot kaže, bi bioplinarna ECOS kaj kmalu lahko ostala brez okoljevarstvenega dovoljenja, za kar si prizadevajo tako v civilni iniciativi, kot tudi na Občini Lendava in občani. Poleg vseh minulih kršitev o katerih smo že poročali, sta septembrska izredna inšpekcijska pregleda pokazala, da je podjetje znova kršilo uredbo o čezmejnem pošiljanju odpadkov, tokrat na Madžarsko.
Lendavska bioplinarna je v septembru znova kršila uredbo o čezmejnem pošiljanju odpadkov, tokrat na Madžarsko. Pristojna inšpektorica je pri upravljavcu Ecos center – okoljske storitve d.o.o., med drugim odredila kontrolni monitoring digestata, ki nastaja v omenjeni bioplinarni. Vzorčenje in monitoring je izvedel pooblaščeni izvajalec 13.9.2017. 12.9. in 13.9.2017 sta bila v omenjeni bioplinarni opravljena dva izredna inšpekcijska pregleda, pri katerih je bilo ugotovljeno, da je podjetje 8.9., 11.9. in 12.9.2017 pošiljalo digestat, po dva kamiona na dan, na Madžarsko, brez soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov.

V tem obdobju je šlo za pošiljanje embalaže in digestata iz prostorov bioplinarne. Pristojna inšpektorica je dne 18.9.2017 družbi Ecos center – okoljske storitve d.o.o., izdala odločbo, glede nedovoljenega pošiljanja digestata na Madžarsko. Odvoz embalaže na Hrvaško je potekal v skladu z izdanimi soglasji.

V navedeni zadevi je bilo uvedenih tudi več prekrškovnih postopkov. Dne 31.8.2107 je podjetju bila izdana odločba o prekršku z globo 75.000 evrov za pravno osebo in globa v višini 3.500 evrov za odgovorno osebo. Glede nelegalnih pošiljk odpadkov in neizvrševanja odrejenih inšpekcijskih ukrepov, pa postopki še potekajo.

Pri tem seveda velja omeniti še, da je glavna inšpektorica Dragica Hržica obvestila, da so minuli petek na ARSO poslali predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Po naših neuradnih podatkih so za odvzem izpolnjeni vsi pogoji, kar pomeni, da bi postopek lahko stekel hitro.