Ostalo

Agroživilska panoga v Prekmurju se sooča z negativnimi trendi

S četrtkovim javni forumom “Prekmursko agroživilstvo: Kje, kam, kako?” se je v Murski Soboti zaključil dvodnevni terenski študijski obisk v organizaciji EIT Food Hub Slovenija. Forum ugotavlja, da agroživilska panoga v Prekmurju sicer izkazuje visoke potenciale, a se, zlasti na področju kmetijstva, sooča z negativnimi trendi. Za uspešno naslavljanje ključnih izzivov prekmurska kmetijska in živilska panoga potrebuje krepitev sistemskega pristopa pri razvojnih ukrepih, bolj aktiven in strateški pristop lokalnih in državnih odločevalcev, podporo vertikalnemu integriranemu delovanju ter predvsem krepitev povezovanja vseh ključnih deležnikov v verigi.
Terenski študijski obisk EIT Food je večdnevni strokovni interaktivni dogodek z aktivno udeležbo študentov, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih inštitucij, agroživilskih podjetij, državne in lokalne uprave, interesnih združenj, medijev in ostalih relevantnih deležnikov v Sloveniji. Namenjen je spodbujanju dialoga v slovenskem kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji ter povezovanju z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami.

Prvi terenski študijski obisk EIT Food je potekal 29. In 30. septembra 2021 pod naslovom »Deep Dive Prekmurje 2021« v Murski Soboti. Dvodnevno dogajanje je bilo sestavljeno iz štirih programskih sklopov:

    • študijskih obiskov podjetij Panvita, Lušt, Mlinopek in Pomurske mlekarne.
    • tudentskega hekatona, ki je naslavljal izzive trajnostne pridelave hrane in krožnegaagroživilskega sistema, pomena porekla v agroživilstvu, vpliva sprememb prehranskih navad na tradicionalne panoge in pomena oskrbne verige vrednosti v proizvodnji hrane v Prekmurju.
    • srečanja z uglednim prekmurskim podjetnikom Stankom Polaničem, prekmurskimi agroživilskimi zagonskimi podjetji Posestvo Passero, pivovarna Overmura in Turistična kmetija Puhan ter Pomurskim tehnološkim parkom.
    • javnega foruma »Prekmursko agroživilstvo: Kje, kam, kako?« z udeležbo najvišjih predstavnikov Občine Murska Sobota, Skupine Panvita, podjetij Ocean Orchids in Kodila, gostilne Rajh, KGZ Murska Sobota in Pomurske gospodarske zbornice.

Izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in vodja EIT Food Hub Slovenija je ob zaključku dogodka izpostavil: “Ključni cilj izvedbe terenskega študijskega obiska EIT Food je bil spodbujanje dialoga med glavnimi akterji prekmurskega agroživilstva, vzpostavljanju sodelovanja z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami aktivirati mlade in spodbuditi javno razpravo o razvojnih možnostih kmetijskega in živilskega sektorja v Prekmurju. Odličen odziv vseh udeležencev, partnerjev in podpornikov dogodka so dokaz, da agroživilska panoga v Sloveniji potrebuje priložnosti, ki delujejo povezovalno, ključne izzive naslavljajo v konstruktivnem dialogu ter omogočajo neposredni stik med mladimi in ključnimi odločevalci v panogi. Agroživilstvo je visokokonkurenčna, izjemno dinamična in zahtevna panoga. Za uspešno delovanje v njej je potrebna transparenost tako med njenimi deležniki kot do naravnega okolja, urejeni vertikalni sistemi ter usmerjenost v potrošnika.”

Terenski študijski obisk EIT Food Hub Slovenija je potekal v izvedbi EIT Food Hub Slovenija, nacionalnega stičišča za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v slovenski agroživilski panogi, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.