Ostalo

300 tisočakov za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti

Pred dnevi je v prostorih Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti potekala novinarska konferenca, na kateri je bil predstavljen javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023 – Ukrep 1, Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024.
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je objavila razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti. Gre za ukrep iz Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v letih 2021-2024. Sredstva zanj je zagotovila slovenska vlada preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer v Občinah Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice, Lendava in Šalovci.

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. S štiriletnim programom želijo kar najbolj učinkovito odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2023 znaša 300.000,00 evrov, sredstva pa so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000 evrov, najvišji pa 50.000 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom “de minimis.” Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 odstotkov celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 odstotkov lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 odstotkov zneska pomoči brez DDV-ja.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000 evrov, najvišji pa 50.000 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom “de minimis” tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000 evrov (oz. 100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, ali nova pomoč “de minimis” presega dovoljeno višino pomoči “de minimis,” se upoštevajo vse prejšnje pomoči po “de minimis” prejete v obdobju zadnjih treh let, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

Izplačila sredstev so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Dobitniki sredstev v letu 2022:

  • Linox Solution d.o.o. (44.386,16 EUR)
  • Sojos d.o.o. (33.075,00 EUR)
  • VIRS d.o.o. (42.414,83 EUR)
  • Sirisense, napredne programske rešitve d.o.o. (33.058,50 EUR)
  • Mizarstvo Evgen Szőke s.p. (23.691,75 EUR)
  • Elektromaterial Lendava d.o.o. (50.000,00 EUR)
  • Aleksander Šanca s.p. (31.384,50)
  • Zobotehnični laboratorij Probojčević d.o.o. (10.870,50 EUR)
  • Torcida d.o.o. (23.996,98 EUR)