Ostalo

Objavljen razpis v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska, na voljo je slabih 12 milijonov finančnih sredstev

Interreg program Slovenija-Madžarska je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega  sodelovanja (ETS) kohezijske politike EU 2021– 2027. Splošni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je spodbujati sodelovanje med regijami in državami, da bi pomagali pri njihovem gospodarskem in družbenem razvoju ter se spopadli z mejnimi ovirami.
V teritorialni in socialno-ekonomski analizi programskega območja (ki sta si jo delili Slovenija in Madžarska) je bilo opredeljenih več potencialov, potreb in izzivov, ki so jih izrazili akterji na programskem območju. To jasno kaže, da so pred nami pomembna obdobja prehodov. Na poti k bolj dinamičnemu in zlasti bolj povezanemu in uspešnejšemu prostoru bi morale te izzive obravnavati in reševati nacionalne/regionalne/lokalne institucije skupaj.

Večina opredeljenih izzivov se nanaša na teme okolja in podnebnih sprememb, trajnostnega turizma in gospodarskega razvoja, socialne vključenosti, socialnih inovacij, varstva narave, ter upravljanja in usklajevanja. V analizi je bil ugotovljen tudi skupni interes za iskanje ureditev za spodbujanje sodelovanja akterjev z projekti manjše vrednosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi, ki živijo na programskem območju.

Programsko območje pokriva 10.658 km2, kjer živi približno 980.500 prebivalcev. Obsega dve slovenski regiji (Pomurje in Podravje) in dve madžarski županiji (Vas in Zala) na ravni NUTS 3.

Vrednost programskih sredstev, ki so na voljo za projekte, znaša 11.757.515 EUR sredstev ESRR in je namenjena trem prednostnim nalogam programa:

  • P1 Zelena obmejna regija – 3.527.250 EUR
  • P2 Vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu – 6.466.667 EUR
  • P3 Sodelujoča obmejna regija – 1.763.598 EUR

Stopnja sofinanciranja s sredstvi ESRR znaša do največ 80 %, najmanj 20 % pa se zagotovi z lastnim prispevkom ali drugimi viri. IP SI-HU je skupni program obeh držav članic, Slovenije in Madžarske. Vodenje in upravljanje programa si delijo različni organi, pristojni za upravljanje, usklajevanje, nadzor in kontrolo nad izvajanjem programa. Čezmejno sodelovanje je ključno načelo programa. Projekti bi morali vzpostaviti in spodbujati čezmejno sodelovanje med projektnimi partnerji, ki bi se po možnosti nadaljevalo tudi po koncu projekta in bi moralo koristiti širši skupini deležnikov (npr. mreže za sodelovanje na obmejnem območju).