Ostalo

2 milijona evrov za ureditev dveh bivalnih enot za ostarele občane v Črenšovcih

Dom starejših Rakičan bo z rekonstrukcijo obstoječega delno nedokončanega objekta v središču Črenšovcev uredil dve bivalni enoti s 26 posteljami: 6 enoposteljnih in 10 dvoposteljnih sob z lastnimi sanitarijami. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.968.556 evrov in se bo izvajala v letih 2021 in 2022.
Vlada je minuli redni seji sprejela sklep, s katerim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt, katerega namen je odkup in rekonstrukcija objekta v Črenšovcih za potrebe nove enote Doma starejših Rakičan. Obstoječe kapacitete namreč ne zadoščajo povečanemu povpraševanju, ravno tako je v matični enoti še vedno več kot tretjina stanovalcev nastanjenih v tri in večposteljnih sobah.

Z odkupom objekta v Črenšovcih in rekonstrukcija le-tega, se bo spremenila namembnost z namenom ureditve za izvajanje socialnovarstvene storitve celodnevnega institucionalnega varstva za starejše od 65 let s kapaciteto 26 postelj, s čimer bi se zagotovile dodatne kapacitete in izboljšal standard v obstoječi matični enoti. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.968.556,33 EUR z DDV, izvajala pa se bo v letih 2021 in 2022. Z izvedbo investicije se bo tako pripomoglo k razbremenitvi obstoječega zavoda in zboljšanju pogojev v matični enoti. Vsakemu stanovalcu bo zagotovljena kakovostna osnovna in socialna oskrba, zdravstvena nega in rehabilitacija, ki bo skladna z njegovimi individualnimi specifičnimi potrebami in funkcionalnimi sposobnostmi.

Dom starejših Rakičan bo z rekonstrukcijo obstoječega delno nedokončanega objekta uredil dve bivalni enoti z 26 posteljami: 6 enoposteljnih in 10 dvoposteljnih sob z lastnimi sanitarijami. Med drugim so predvideni še: večnamenski prostor s čajno kuhinjo, negovalna kopalnica, prostor za perilo, prostor za fizioterapijo in delovno terapijo, razdelilna kuhinja, zdravniška ambulanta, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, garderoba za zaposlene, zunaj pa 10 parkirnih mest in namestitev naprav za razgibavanje.