Ostalo

15. november je tik pred vrati, poskrbite za zimsko opremo vozil!

Vozniki, pravočasno pripravite svoje vozilo na zimske razmere! Preverite, ali je tehnično brezhibno in ali ima predpisano zimsko opremo, ki je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. marca naslednje leto, pa tudi v zimskih razmerah.
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30.12.2010) namreč v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo in določa, da morajo imeti vozila na cestah v Republiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpisano zimsko opremo.

Obvezno zimsko opremo sestavljajo štiri zimske pnevmatike z oznako M+S z minimalno globino profila tri milimetre ali pa štiri letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre in ustrezno velike snežne verige v priboru.

Zimske gume – nekaj informacij

Veliko ljudi je prepričanih, da je v zimskih razmerah dobra vsaka zimska guma, toda to še zdaleč ni res. Razlikujejo se ob zaviranju, zavijanju ter pospeševanju.

Letne gume začnejo v hladnem in jesenskem vremenu hitro izgubljati oprijem na cesti, pri kakšnih -10 stopinjah Celzija pa ga izgubijo skoraj popolnoma. To seveda pomeni, da začnemo izgubljati nadzor nad vozilom.

Zimske gume imajo globlji profil, da v snegu ali snežni brozgi dajejo vozilu boljšo vodljivost. Priporočljivo je, da na vaše vozilo namestite vse štiri zimske gume, tudi če imate pogon le spredaj ali le zadaj.

Izberite pnevmatiko, ki ima dimenzije predpisane za vaš avto. To lahko preverite v vašem homologacijskem kartončku. Prevelika guma vam lahko poškoduje avto, premajhna pa sploh ni priporočljiva.

Predpisane globe zoper kršitve v času zime in zimskih razmer:

– Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, čigar motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig.

– Z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, čigar vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. Prav tako se kaznuje voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.

– Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.

– Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.

– Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste.

Iz prometa se vas lahko tudi odstrani

V skladu s 17. členom ZPrCP prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZPrCP odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga na stroške lastnika odstrani izvajalec rednega vzdrževanja ceste.