Minister Gašperšič na terenskem obisku v Murski Soboti in Fikšincih

V okviru rednih terenskih obiskov je bil minister dr. Peter Gašperšič minuli petek v Murski Soboti in Fikšincih, kjer si je ogledal gradbena dela na cestni infrastrukturi. V Murski Soboti si je ogledal kako potekajo dela na prvi etapi izgradnje južne obvoznice v Fikšincih pa obnovljeno cesto zaradi plazu in vdora.
Dela na obvozni cesti, ki bo povezala nedokončani krak obvozne ceste od Tomšičeve ulice, preko krožišča na Bakovski, nadvozom dolžine 43 metrov, na mestu, kjer trasa ceste prečka železniško progo Pragersko-Hodoš ter se zaenkrat končala na Panonski ulici, kjer prav tako nastaja novo krožišče, potekajo zelo intenzivno. Po besedah predsednika uprave družbe Pomgrad Igorja Baniča, ki je izvajalec del, bi naj bila zaključena v predvidenem roku.

Minister si je tako ogledal zaključna dela na prvi etapi izgradnje južne obvoznice v Murski Soboti, ki obsegajo traso ceste v dolžini 2.7 km, nadvoz čez železniško progo Pragersko-Hodoš, dve krožišči, priključek s Tomšičevo ter pet deviacij poljskih poti, namestitev prometne opreme in signalizacije, preureditev komunalnih vodov ter aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša. Gradnjo v vrednosti 6,1 milijona evrov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 80 %.

Minister Gašperšič je po ogledu dejal, da dela napredujejo v skladu s časovnico. Ob tem je izpostavil, da je v izdelavi že projektna dokumentacija za drugo etapo, ki vključuje nadaljevanje izgradnje obvoznice od Plese do Čarde. Odkupi zemljišč bodo končani še v tem letu, gradnja pa je predvidena v letu 2020. Spomnil je, da so tudi v teku postopki za pridobitev zemljišč za ureditev krožišča pri Splošni bolnišnici Murska Sobota, katerega ocenjena vrednost gradbenih del znaša skoraj pol milijona evrov. Priprava razpisa za izvedbo gradbenih del se bo pričela predvidoma v drugi polovici leta 2018. Konec letošnjega leta bo izdelan načrt parcelacije ter pričetek odkupov zemljišč za ureditev odseka rekonstrukcije ceste Murska Sobota-Gederovci, razpis za izvedbo gradbenih del pa bo objavljen predvidoma konec prihodnjega leta. V začetku prihodnjega leta pa bodo zaključene tudi preplastitve vozišča ceste Martjanci-Murska Sobota, leta 2019 pa še Murska Sobota-Lipovci.

“Zaradi plazu in vdora cestišča v Fikšincih je bila tu kar nekaj časa popolna zapora. Danes lahko rečem, da sem zadovoljen, ker je cesta obnovljena in na veselje tako slovenskih kot avstrijskih prebivalcev ponovno prevozna. Plaz je saniran od avgusta s sidrano pilotno steno, vrednost del je znašala 295 tisoč evrov. Istočasno je potekala tudi sanacija več kot 800 metrov vozišča proti mejnemu prehodu z Avstrijo v vrednosti 49 tisoč evrov, ki so bila zaključena julija letos,” je dejal minister po ogledu. Povedal je še, da je konec tega meseca predvideno odpiranje ponudb za izvedbo gradbenih del za preplastitev ceste Rogašovci-Kramarovci, katere ocenjena vrednost znaša 784 tisoč evrov. Predviden rok za dokončanje del je junij prihodnje leto. Prav tako bo konec tega meseca pripravljen osnutek sporazuma o sofinanciranju ureditve ceste Cankova-Kuzma. Ocenjena vrednost gradbenih del na tej cesti znaša skoraj milijon evrov. Gradbena dela vključujejo dograditev pločnika ob regionalni cesti skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci, ureditev ceste, avtobusnih postajališč, zaščito komunalnih vodov ter novogradnjo cestne razsvetljave.