Madžari cesto zgradili na črno, 5 metrov po nesporno slovenskem ozemlju

Čeprav je že dolgo znano, da imamo mejne težave z našimi južnimi sosedi, Hrvati, pa jih imamo, kot kaže, tokrat tudi z Madžari. Po tem, ko so ti v okviru projekta Iron Curtain Cycling (Kolesarjenje ob železni zavesi) zgradili cesto do Lendavskih Goric, so pri tem 5 metrov ceste zgradili po nesporno slovenskem ozemlju. In to na črno.
Madžarska država je v sklopu projekta Iron Curtain Cycling (Kolesarjenje ob železni zavesi) zgradila povezovalno cesto do Lendavskih Goric, ta se zaključi ali prične (kakor koli pač želite), dobrih 200 metrov naprej od novo odprtega vaškega doma, med tem pa še obnovila odsek od Rédicsa proti naselju Čentiba. Med tem ko obnovljeni odsek ni sporen, pa je sporna novo zgrajena cesta, saj pet metrov slednje poteka po slovenskem ozemlju (po zemljišču v lasti Občine Lendava), za kar pa pristojni (UE Lendava) niso izdali gradbenega dovoljenja in o tem niti niso bili obveščeni. Še več: Madžari so na nesporno slovensko ozemlje postavili tudi table.

Ali je šlo tukaj za napako ali za preprosto nevednost projektanta pri sosedih je v času današnje sodobne tehnologije težko povedati, je pa vprašanje, kdo je za takšno situacijo sploh vedel. Lendavski župan Magyar je dejal, da o zadevi ni bil seznanjen in je začuden, kako to, da lendavska Občina iz dvomilijonskega evropskega projekta, (ta se je odvijal še v času mandata prejšnjega župana), ni iztržila ničesar. Zanimivo je tudi, da molčijo varuhi meje, policija. Ministrstvo za notranje zadeve tudi molči, podobno je pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Ti so izpostavili le, da so ugotovili, da mejni kamni niso bili premaknjeni in da lendavski Občini pomagajo pri iskanju rešitve.

Po vsej verjetnosti je sedaj odgovornost na plečih nosilca projekta Iron Curtain Cycling, a je zanimivo še, da torej projektna dokumentacija sploh bila ustrezna. Pravila sofinanciranja projektov v okviru programov čezmejnega sodelovanja določajo, da morajo partnerji v projektih delovati po nacionalnih in evropskih predpisih. V prijavnem obrazcu izjavijo, da imajo vsa potrebna dovoljenja in da je projekt pripravljen za izvedbo pod kazensko in materialno odgovornostjo. Zagotoviti morajo tudi pravilnost postopkov. Iz tega je moč sklepati, da bo Slovenija to upoštevala pri potrjevanju poročil in, da bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi.

5 metrov sporne ceste je torej na črno zgrajene po nesporno slovenskem ozemlju, v lasti Občine Lendava. Kaj sledi? Lendavski župan Magyar si prizadeva, da se situacija uredi dogovorno in da teh nekaj metrov ceste postane občinska last. “Verjamemo, da v tem dejanju ni bilo zlih namenov,” je še dejal Magyar. Stik z izvajalcem gradbenih del naj bi na lendavski Občini že navezali, v reševanje pa se je vključilo tudi Ministrstvo za notranje zadeve.