Ostalo

Znani rezultati programa “Madžarsko v družinah”

Kot smo že poročali, je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) pred časom objavila dva nova programa za finančno podporo, ki staršem osnovnošolcev in dijakom nudita finančno podporo, v primeru, da se bodo otroci učili Madžarskega jezika na nivoju materinščine. Na razpis se je bilo mogoče prijaviti do 20. oktobra, znani pa so tudi že rezultati.
Člani sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti so, kot smo že poročali, na minuli seji potrdili dva nova programa, ki staršem osnovnošolcev in dijakov nudita finančno podporo. Gre za program “Madžarsko v družinah,” s katerim madžarska skupnost želi, kot je bilo moč slišati, dvigniti motivacijo za učenje madžarskega jezika na ravni maternega jezika na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Del programa je namenjen staršem vrtčevskih otrok, del pa dijakom.

Spomnimo: Za finančno podporo so lahko torej zaprosili starši oz. skrbniki oz. zakoniti zastopniki, katerih otrok je vključen v dvojezični vrtec v Prekmurju pri čemer so se zavezali, da se bo njihov otrok do konca osnovne šole učil madžarski jezik na ravni maternega jezika. Starši bodo finančno vzpodbudo prejeli na način znižanih stroškov plačila za vrtec. Finančno vzpodbudo pa ne bodo prejeli zgolj starši oz. skrbniki oz. zakoniti zastopniki vrtčevskih otrok, temveč tudi dijaki, ki se na Dvojezični srednji šoli v Lendavi izobražujejo v smeri Predšolska vzgoja in, ki se madžarskega jezika učijo na ravni materinščine.

Na razpis za omenjeni program, ta je bil odprt do 20. oktobra, so prejeli skupno 54 vlog. Prejete prijave so bile ocenjene, glede na sklep pa so pri PMSNS odločili, da bodo pokrili polno ceno vrtca za 45 vrtčevskih otrok, za dva otroka pa jo bodo krili v višini ene tretjine. Od tega so prejeli 5 prijav s strani dijakov predšolske vzgoje v lendavski Dvojezični srednji šoli. Omenjenih pet bo prejelo 100 evrov mesečne subvencije.

Kar se vrtca tiče, bo PMSNS prispevek za plačilo za vsakega upravičenca nakazal neposredno vrtcu, ki ga otrok obiskuje. Program se izvaja s pomočjo sklada Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Za šolsko leto 2023/2024 je na voljo skupno 65.000 evrov. V kolikor bodo starši podpisano prelomili, bodo primorani sredstva vračati.