FOTO: Lendavski grad: Sanacijska dela so se pričela z gradbenimi deli na obzidju

V teh dneh se je pričela težko pričakovana sanacija lendavskega gradu. Ivan Koncut, podžupan v funkciji župana Občine Lendava, in Aleksander Marguč, direktor podjetja GMI d.o o., sta na izvajalsko pogodbo na Lendavskem gradu podpisala v prvi polovici avgusta, sledil je pregled, uvajanje v delo ter pričetek gradbenih del v teh dneh. Dela trenutno potekajo na obzidju.
Občina je, ker so bili na objektu v preteklosti izvedeni le manjši vzdrževalni posegi, pristopila k sanaciji brežine z razglednim platojem na jugovzhodnem stolpu ter ureditvi dela fasade. Projekt sicer obsega sanacijo gradu z okolico. Predvidene so sanacije obzidja, dela fasade, ureditev kleti jugovzhodnega stolpa in izgradnja razglednega platoja z zidovi nad kletjo stolpa. Prav tako bodo urejene dostopne poti do gradu in izvedena sanacija meteorne kanalizacije ter izvedba drenaže ob projektu. Pogodbena vrednost za sanacijo znaša dobrih 581 tisoč evrov, občina je pridobila tudi sofinancerska sredstva kulturnega ministrstva v višini 200 tisoč evrov.

Lokacija lendavskega gradu z okolico se je v preteklosti obnavljala predvsem parcialno, brez večjih posegov v samo zgradbo, še manj v okolico in obzidje, večina sanacijskih projektov pa ni bilo dokončanih. Kot so na Občini Lendava napovedali že pred nekaj več kot letom dni, se bo sanacija te lendavske znamenitosti začela le, če bodo pridobljena sofinancerska sredstva.

V preteklosti so obstajali projekti kot rekonstrukcija jugovzhodnega stolpa, rekonstrukcija jugozahodnega stolpa, vendar noben projekt ni bil nikoli dokončan. Manjši nujni posegi so bili tudi na vzhodnem obzidju, v prejšnjem stoletju, vendar nikoli celoviti, vedno samo nujni posegi, ki so preprečevali večje porušitve zidu. Projekt, ki se je dokončal v celoti, je podporni zid vzhodnih brežin, ki zaustavlja erozijo vzhodnega pobočja lendavskega gradu.

Smiselno bi bilo še preučiti ostale dele pobočja in jih ustrezno zavarovati, saj obstoja možnost zdrsa in erozije ostalih pobočij. To stanje potrjuje geomehanska raziskava podjetja Geokal Maribor iz leta 2001. Leta 2004 je bi izveden projekt Ureditev meteorne kanalizacije pri gradu. S tem projektom je bila speljana meteorna voda iz južnega platoja gradu s tlačnim vodom na vzhodno grajsko dvorišče, od tam pa v mestno meteorno kanalizacijo. Ta kanalizacija delno zajema tudi odvodnjo strešnih vod tudi s preostale strehe, ne zajema pa celotne odvodnje padavinskih strešnih vod in okolice.