Sveže

Župan Občine Lendava Janez Magyar včeraj podal pobudo za spremembo imena Glavne ulice v Lendavi

V več naseljih občine Lendava kakor tudi v mestu Lendava imamo ulico z imenom Glavna ulica. To večkrat privede do zmotnih situacij, ko ob navedbi ulice ni navedeno tudi ime naselja. S preimenovanjem Glavne ulice v Lendavi, bi vsaj mesto Lendava izvzeli iz istega poimenovanja ulice kot je to določeno v preostalih naseljih. Župan Občine Lendava je tako včeraj občinskim svetnikom poslal pobudo za spremembo imena Glavne ulice v Lendavi v Ulico Štefana Galiča.
“Ker verjamem, da Lendavčani spoštujemo in cenimo umetniško delo Štefana Galiča in da ga zaradi njegovega dela in prispevka k razvoju kulture in umetnosti želimo ohraniti v trajnem spominu, dajem pobudo, da se sedanja Glavna ulica v Lendavi preimenuje v Ulico Štefana Galiča. S preimenovanjem ulice bi Štefanu Galiču izkazali posebno čast in zahvalo za vso njegovo delo in bogat doprinos Lendavi, za kar je pridobljeno tudi soglasje njegove družine,” je med drugim v pobudi zapisal župan Magyar.

S tem namenom občinski upravi Občine Lendava župan Magyar daje pobudo, da prične aktivnosti za spremembo imena Glavne ulice v Lendavi v Ulico Štefana Galiča, v skladu z določili Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. “Zato je sedaj priložnost, da s preimenovanjem ulice v njegovo ime, umetniku in njegovi družini povrnemo ves njegov in njihov prispevek lokalni skupnosti, s katerim je naša občina bogatejša na področju umetnosti in kulturne dediščine,” je še v pobudi zapisal lendavski župan.

Magyar med drugim še zaključuje, “da imamo v našem mestu poimenovane ulice po ljudeh, za katere ni izkazan poseben doprinos naši občini (npr. Kidričeva ulica, Tomšičeva ulica, Kajuhova ulica, Ulica Heroja Mohorja), zato je preimenovanje ulice z imenom občana, ki je naši občini pustil velik in nepozaben pečat toliko bolj pomembno, zasluženo in upravičeno.”

Pobuda bo primorana najprej preživeti sito občinskega sveta, občinski svetnik in pomurski poslanec Dejan Süč bi po Galiču preimenoval eno izmed drugih ulic

Pubuda bo seveda obravnavana na prihodnji redni seji občinskega sveta, saj so se o slednji primorani izreči občinski svetniki. “Prav je, da se o takšnih stvareh pogovarjamo, saj zadevajo celotno skupnosti in ne bi smele biti poteza posameznika, ampak soglasno sprejeta odločitev skupnosti. Še posebej, ker bodo zaradi spremembe, v kolikor se bo resnično zgodila, imele osebe, živeče na Glavni ulici tudi nemalo stroškov s spremembo dokumentov,” je sprva na priljubljenem socialnem omrežju Facebook poudaril Süč.

“Moje osebno mnenje je, da si vidni posamezniki, in gospod Galič je prav gotovo med njimi, zaslužijo, da je njim v čast in spomin poimenovana ulica v njihovem rojstnem kraju. Sem pa tudi mnenja, da bi morali ohraniti poimenovanje Glavne ulice kot osrednje ulice in središča starega mestnega jedra, zato menim, da bi bilo smiselneje po umetniku Galiču poimenovati katero drugo ulico, morda Spodnjo ulico, kjer je tudi rojstna hiša umetnika Galiča,” še zapiše Süč, ki med drugim svoje pisanje na Facebooku zaključi, da je prav, da se sliši tudi mnenje občanov.

Štefan Galič