Ostalo

ZMOREMO – Lista Dejana Süča občinskemu svetu predlaga obdarovanje otrok in starejših od 70. let

Svetniška skupina ZMOREMO – Lista Dejana Süča, je na občinski svet Občine Lendava minuli vikend naslovila predlog, v katerem predlagajo, da se iz sredstev, ki so ostala v občinskem proračunu neporabljena na naslovu prireditev, ki niso bile izvedene v letošnjem letu, obdari vsakega od otrok v Občini Lendava do vključno 18. leta starosti in vsakega starostnika nad 70. letom starosti. Vprašanje, ali je takšen predlog izvedljiv, smo že poslali na Občino Lendava.
“Mesec december predstavlja mesec veselja, topline in radosti, mesec pričakovanja in obenem mesec želja. Z žalostjo ugotavljamo, da za marsikatero družino in posameznika ravno mesec radosti predstavlja tudi mesec prikrajšanosti, v katerem stiska družin in posameznikov postane še globlja, izrazi na obrazih naših otrok in starejših občanov pa odražajo zaskrbljenost, pogosto pa tudi zakrite solze,” je uvodoma zapisal Dejan Süč. Glede na aktualne podatke Statističnega urada Republike Slovenije je otrok in mladine, ki padejo v navedeno skupino v drugem polletju leta 2020 v občini Lendava bilo skupno 1.507 (Vir: www.stat.si). Oseb starejših od vključno 70 let je v občini Lendava glede na isti vir bilo 1.733.

Po besedah Süča, je kar nekaj neporabljenih sredstev ostalo iz naslova nerealiziranih projektov oz. prireditev, ki so bile predmet sledečih javnih razpisov:

  • Javni razpis za pospeševanje razvoja turizma v občini Lendava v letu 2020
  • Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov iz proračuna Občine Lendava v letu 2020
  • Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Lendava
  • Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020 (sredstva za prireditve)

“Poudarjamo, da s to prerazporeditvijo ne posegamo v delovanje kulturnih in športnih društev v Občini Lendava, saj se le ta sofinancirajo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v Občini Lendava v letu 2020 oz. športna društva iz naslova drugega sklopa sofinanciranja kot prireditve. Prepričani smo tudi, da je precej sredstev ostalo tudi na postavkah za realizacijo Bogračfesta in Lendavske trgatve, foruma Europa Futura, Veselega decembra in Silvestrovanja. Prav tako bi bilo smiselno pregledati sredstva, ostala na postavkah Evropska prestolnica kulture, Reprezentanca in Prevajanje,” so zapisali pri omenjeni svetniški skupini.

Po mnenju Svetniške skupina ZMOREMO – Lista Dejana Süča, je na zgoraj navedenih postavkah ostalo neporabljenih vsaj 60.000,00 evrov, “kar bi pomenilo približno 30,00 evrov vsakemu otroku ter darilo v vrednosti približno 10,00 evrov vsakemu občanu, starejšemu od 70 let. Prepričani smo, da bi se lahko pri razdeljevanju daril (kava, keksi, sok, sadje) starejšim zanesli na naše odlično delujoče krajevne skupnosti in mestno skupnost. V primeru, da se predlog realizira, smo se trije svetniki svetniške skupine ZMOREMO – Lista Dejana Süča pripravljeni odpovedati tudi naši sejnini za občinsko sejo v mesecu decembru 2020.”