Sveže

Zdravje v občini 2020: V Lendavi smo nekoliko slabšega zdravja kot lani, razvitost je enaka, imamo tudi večjo bolniško odsotnost

Kot vsako leto je tudi letos Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Letos so prvič podelili naziv Občine zdravja, kar je postala občina Tolmin. V primerjavi z lanskim letom so se mnogi kazalniki zdravja izboljšali, zmanjšuje pa se tudi trend zmanjševanja umrljivosti. Analiza podatkov je pokazala, da se delež bolniške odsotnosti še vedno povečuje, pada pa število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.
Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. In kako kaže Lendavi? Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 (lani 16,4) koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,3 (lani 3,9) na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 (lani 5,8) na 1000, v Sloveniji pa 6,5. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 (lani 19) na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 (lani 1,5) na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,7% (lani 51,9%), v Sloveniji pa 64,6%. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9% (lani 69,6%), v Sloveniji pa 71,7%.

Kazalniki zdravja v občini Lendava 2020

Kazalniki zdravja za leto 2019