Ostalo

Zaskrbljujoče: Količina in kakovost domače letine jabolk 2020 ni obetavna

Posledice mile in zelo sušne zime ter letošnjih verižnih spomladanskih pozeb in obilice padavin v juniju in juliju so iz dneva v dan bolj vidne tudi na plodovih vseh sort jabolk v intenzivnih nasadih jablan zadnje generacije, ki so zaščiteni pretežno s črnimi protitočnimi mrežami. Kljub vsem prizadevanjem sadjarjev je narava ponovno nadvladala tehnologijo pridelave in v veliki meri že določila količino in kakovost slovenskih jabolk nove letine 2020.
V tehnologiji pridelave jabolk namizne kakovosti je vse do obiranja potrebno poskrbeti za optimalno fiziološko stabilnost plodov glede na vremenske razmere pridelovalnega leta. Kakovost jabolk je ključna za večjo potrošnjo jabolk, domačih in uvoženih. Doseči dobro kakovost v takšnih pridelovalnih pogojih, kot smo jim priča v zadnjih 5-tih letih pa ni enostavno in predvsem zelo dosti stane, pogostokrat preveč. Zato boste sadjarji tudi letos zelo težko ekonomično zaključili letošnje stroške pridelave vse do obiranja nove letine jabolk.

Vendar razlogi ne tičijo samo v neugodnih vremenskih razmerah. Žal tudi v neizkušenosti. Znanja in praktičnih izkušenj kako izvesti posamezne pomotehnične ukrepe v tako spremenjenih podnebnih razmerah, ki so ključni za količino in kakovost jabolk ob obiranju očitno še vedno ni dovolj. Glede na sedanji “projektni” prenos tehnoloških znanj v pridelavi jabolk namizne kakovosti to niti ne preseneča. Svoje je naredila tudi “corona.” Zato pozavalci svetujejo, da si po končanem obiranju letine naredite analizo, kje in zakaj se vam je letos v nasadih jablan najbolj zalomilo.

Fiziološka stabilnost jabolk v času skladiščenja in kasneje na prodajnih policah je določena z vremenskimi razmerami pridelovalnega leta in tehnologijo pridelave za katero je pomembno, da jo znamo prilagajati vsaki sorti in nasadu jablan posebej. In obvezno upoštevati vpliv črnih protitočnih mrež pri izvdbi vseh pomotehničnih ukrepov skozi vso rastno sezono, vključno z nastopom drevesne zrelosti jabolk. V času zaključku zorenja jabolk je fiziološka stabilnost plodov prav tako zelo odvisna tudi od optimalnega obiralnega okna ter načina in trajanja skladiščenja.

Gospodarske škode zaradi fizioloških bolezni v pridelavi jabolk v določenih letih močno presegajo ostale škode zaradi bolezni, škodljivcev, suše, toče in pozebe (pričakovano v letu 2020). Ekonomske škode zaradi fizioloških bolezni kasneje v času skladiščenja so žal ob obiranju pogostokrat nepredvidljive, saj so znane šele po končanem skladiščenju, ko so stroški najvišji. To pa lahko v pridelovalno problematični letini kot smo ji priča letos resno ogrozi ekonomičnost pridelave jabolk namizne kakovosti.