Ostalo

Zaradi upada obiskovalcev razglednega stolpa Vinarium v večernih urah sledi krajšanje delovnega časa

Predsednik turistične zveze Lendava vabi Janez Somi, je na občinski svet Občine Lendava podal predlog za spremembo odpiralnega časa razglednega stolpa Vinarium. Razlog takšnemu predlogu je dejstvo, da v večernem času zelo pade obiskanost razglednega stolpa, celo do te mere, da obratovanje po devetnajsti uri (kot kaže) ni rentabilno.
Lendavski občinski svet je na minuli redni seji potrdil nov obratovalni čas razglednega stolpa Vinarium. Predsednik turistične zveze Janez Somi je namreč na omenjeno sejo podal predlog o spremembi delovnega časa, z obrazložitvijo, da v večernem času močno upade obisk, posledično pa s tem obratovanje (kot kaže) ni rentabilno. “Na podlagi ugotovitev s pomočjo tehnike opazovanja glede na zadnje izdane račune, ki ne presegajo manj kot petih izdanih računov po 18.00 uri, menimo, da bi bilo potrebno delovni čas skrajšati.”

V predlogu skrajšanja obratovalnega časa je bil med drugim podan tudi predlog novega obratovalnega časa in sicer za poletni ter zimski čas, uvaja pa se tudi nova postavka, najem oz. zakup kupole razglednega stolpa do 22.00 ure, po ceni 250 evrov. Cene vstopnic ostajajo enake. V poletnih mesecih se tako obratovanje razglednega stolpa Vinarium skrajša za dve uri, torej do 19.00 ure, v zimskih mesecih se bo razgledni stolp odprl uro prej, za krajši čas pa bo v pomladnem in jesenskem delu delovni čas prav tako skrajšan.