Ostalo

Vlada za vrtec na Srednji Bistrici namenila 1.172.667 evrov

Ker vrtec na Srednji Bistrici, v občini Črenšovci do leta 2023 več ne bo ustrezal vsem normativom in ker ga je Občina Črenšovci pred petnajstimi leti že dozidala, si tam sedaj želijo novega. “Papirologija” je urejena, prav tako gradbeno dovoljenje ter zemljišče, a je država v prvo zavrnila sofinanciranje, saj jim je zmanjkalo zgolj nekaj točk na razpisu. Ker je Vlada Republike Slovenije zagotovila dodatna sredstva, je na svoj račun tokrat prišel tudi vrtec na Srednji Bistrici.
Vrtec Bistrica deluje v okviru Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica in izvaja programe predšolske vzgo. Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe za vzgojo, izobraževanje in varstvo otrok na območju Občine Črenšovci, ki zajema območje Srednje, Dolnje in Gornje Bistrice. V Vrtec Bistrica je v šolskem letu 2020/21 vpisanih 57 otrok, ki so razporejeni v 4 oddelke. Zgradba vrtca je samostoječa zgradba, montažne izvedbe (Marles). Prvi del vrtca je bil zgrajen leta 1980, nato pa se je leta 2006 dogradil (klasična dozidava enega oddelka). Že od vsega začetka izgradnje je bila zgradba namenjena izključno za izvajanje vzgojno-varstvenega programa predšolskih otrok za dva oddelka.

Vlada Republike Slovenije je na seji 8. julija 2021, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024 v višini 72,5 milijona evrov. Med temi je tudi investicija za novi vrtec na Bistrici. Občina se je spomladi prijavila na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje novega vrtca na Bistrici. Pred tem je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi omejenih sredstev je bilo takrat odobrenih le 13 investicij v vrtce. Ker so velike potrebe po investiranju v vrtce v Sloveniji, je odobrenih dodatnih 46 projektov, med katerimi je tudi vrtec Bistrica. Vrednost investicije je 1.807.103,92 EUR, obseg sofinanciranja ministrstva pa znaša 1.172.667,07 EUR.