V Veliki Polani se hudujejo nad onesnaženim potokom Črnec, v Črenšovcih prosijo za razumevanje saj poteka sanacija

Že skorajda 10 dni se v Veliki Polani hudujejo nad onesnaženjem potoka Črnec, ki je, sodeč po fotografijah in video posnetkih moten ter po pričevanjih tudi zaudarja. Na Občini Črenšovci so zapisali, da poteka sanacija čistilne naprave Trnje, ki ima iztok v potok Črnec in mirijo, da se sanacija čistilne naprave odvija po navodilih pristojnih.
“V soboto, 10. 07. 2021, smo s strani občanov bili obveščeni o onesnaževanju potoka Črnec v Veliki Polani – o neznosnem smradu in močno obarvani vodi v potoku,” so sporočili iz Občine Velika Polana, kjer so o dogodku pripravili tudi zbirno poročilo, v katerem so zapisali, da so ogled opravili tudi sami in o onesnaženju obvestili policijo. “O onesnaženju smo takoj obvestili Policijo, ki so opravili ogled na kraju samem. Kot prijavitelj, kopije zapisnika ali pisnega obvestila o poteku in nadaljevanju postopka nismo prejeli,” so opozorili iz Občine Velika Polana.

O dogodku so obvestili tudi Občino Črenšovci, kjer se odvija sanacija čistilne naprave Trnje, z iztokom v potok Črnec. Ob tem so o zadevi obvestili tudi občinske svetnike in tamkajšnji Nadzorni odbor Občine. “V ponedeljek, 12.7.2021 smo zadevo prijavili pristojni inšpekciji, od koder pa odgovora še nismo prejeli, obvestili smo tudi Zavod RS za varstvo narave, od koder prav tako ni odgovora,” so zapisali. Za tem so v torek 13.7.2021 podali prijavo na Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter obvestili Ribiško družino Lendava. Kot prijavitelj, pisnega odgovora o poteku postopka še niso prejeli.

Sledila je prijava na Agencijo RS za okolje, na policijsko postajo Lendava pa je bil posredovan dodaten zapisnik in obvestilo o nadaljevanju onesnaževanja. Minulo sredo je sledil vnovičen ogled na terenu, v petek pa je sledil vnovičen dopis Občini Črenšovci, občinskim svetnikom Občine Velika Polana, Občinskemu svetu Občine Črenšovci, podjetju Eko-park d.o.o. Lendava in Inšpektoratu RS za okolje in prostor.

Vera Markoja, županja Občine Črenšovci: “V procesu rekonstrukcije zagotavljamo, da investicijo sanacije čistilne naprave v Trnju izvajamo v skladu z navodili pristojnih strokovnih služb.”

“Zaradi večletnega onesnaževanja okolja in opozoril inšpektorata za okolje vse od leta 2016 naprej, smo se v Občini Črenšovci v letu 2019 skupaj z občinskim svetom odločili, da pristopimo k reševanju te problematike in saniramo naše čistilne naprave. V procesu rekonstrukcije zagotavljamo, da investicijo sanacije čistilne naprave v Trnju izvajamo v skladu z navodili pristojnih strokovnih služb in naredili bomo vse, da bo naprava čim prej zagotavljala, da se bo v potok Črnec spuščala voda, ki ne bo obremenjevala okolja. To smo že izvedli z uspešno sanacijo čistilne naprave Bistrica,” so v dopisu sporočili iz Občine Črenšovci.

Komunalna čistilna naprava Trnje je, tako kot več drugih čistilnih naprav na Dolinskem in kot čistilna naprava na Bistrici, že dalj časa, zaradi neustrezne tehnologije čiščenja in dotrajanosti onesnaževala okolje zaradi previsoke vsebnosti amonijevih spojin. Na to problematiko je že več let opozarjal Inšpektorat RS za okolje in ugotovil, da občina že od leta 2016 naprej čezmerno obremenjuje okolje. Pozval je občino, da pristopi k njeni rekonstrukciji.

“Pred tem smo v dveh letih v celoti rekonstruirali čistilno napravo v Srednji Bistrici, ki je sedaj v poskusnem obratovanju in že deluje v skladu z vsemi okoljskimi zahtevami. Enaka namera velja tudi za čistilno napravo Črenšovci – Trnje. Naš cilj je, da po večletnem onesnaževanju, čim prej zagotovimo, da bo čistilna naprava sanirana in da predpisane mejne vrednosti na iztoku iz naprave ne bodo več presežene. Izvedba rekonstrukcije poteka skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, dela na gradbišču potekajo po predvidenem terminskem planu. Obžalujemo nastalo prehodno situacijo in zagotavljamo, da smo sprejeli vse možne ukrepe, ki bodo prispevali k izboljšanju situacije. O tem stanju smo 12. 7. 2021 obvestili inšpektorja za okolje, ki spremlja potek sanacije naših čistilnih naprav.

Glede na predhodno stanje in dotrajanost, naprava več let ni dosegala ustreznih parametrov za iztok v okolje in upravičeno je naše prizadevanje, da se to čim prej uredi. Težave so se pojavljale tudi pred pričetkom rekonstrukcije, ker ima potok Črnec mali pretok, kar je navedeno tudi v okoljevarstvenem dovoljenju, in je opredeljena izjema za izpust vode. Zavedamo se situacije, kot tudi dejstva, da komunalna voda v okolje lahko prinese onesnaženje in da bi preprečili posledice dolgoletnega preseganja emisij v okolje, prosimo za razumevanje. Lotili smo se sanacije, s katero bomo to onesnaženje odpravili. V prehodnem obdobju – v času investicije – pa zagotavljamo, da bomo izvedli vse prej naštete ukrepe, da bi bila voda ob iztoku čimbolj prečiščena. “ so sporočili iz Črenšovcev.