Ostalo

V SGP Pomgradu kritični

V Pomgradu razočarani, ker je Državna revizijska komisija  zahteve naročnikove razpisne dokumentacije po tem, da mora vsak ponudnik izkazati, da je referenčno delo dejansko izvedel sam, v celoti obšla – Prepričani, da gre za dumping.

“V SGP Pomgrad smo, glede na zahteve razpisne dokumentacije DARS, mnenja, da naročnik ne razpolaga z ustreznim dokazilom, da je izbrani ponudnik za odsek 2.etape AC odseka Draženci-Gruškovje sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu, v zahtevani kvaliteti, pravočasno in predvsem po ponujeni ceni,” opozarja predsednik uprave Igor Banič

V Pomgradu so se za to javno opozorilo odločili potem, ko je Državna revizijska komisija zavrnila njihov revizijski zahtevek v postopku oddaje javnega naročila zoper odločitev naročnika, s katero je kot najugodnejši ponudnik bil izbran Euro – asfalt d.o.o., Sarajevo, BiH.

Navedeno odločitev so v SGP Pomgrad namreč sprejeli z obžalovanjem in z ostro kritiko, predvsem Državne revizijske komisije. Med postopkom oddaje javnega naročila so v Pomgradu namreč z obsežno dokumentacijo, v okviru zahtevka za revizijo, dokazovali neustreznost oziroma nepopolnost ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika Euro – asfalt d.o.o., Sarajevo, BiH. “Po našem trdnem prepričanju je namreč v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika najti več pomanjkljivosti, zaradi katerih bi ta moral biti iz postopka oddaje javnega naročila izločen. Pri dokazovanju navedenega tudi nismo bili edini, saj je nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v tem delu dokazoval tudi GP Krk d.d.,” še izpostavljaIgor Banič.

Banič še dodaja, da so posebej jasno dokazovali predvsem neobičajno nizko ceno. Ta ima po njihovi strokovni oceni pri določenih postavkah predračuna izbranega ponudnika elemente dumpinga. To predstavlja posledično seveda nezmožnost izvedbe javnega naročila s strani izbranega ponudnika po ponujeni ceni. Opozarjajo tudi so na rizike naročnika: potreba po naknadni sklenitvi aneksov ipd.

“Izpostavljali smo tudi neustreznost referenc izbranega ponudnika. Naročnik je namreč v okviru razpisne dokumentacije upravičeno postavil logične in utemeljene zahteve, da ponudnik, ki podaja referenco v smeri dveh armiranobetonskih prednapetih premostitvenih objektov izkaže, da je to referenčno delo tudi dejansko sam izvedel. Kar pa izbrani ponudnik ni,” še razočarano izpostavlja Igor Banič in dodaja, da je,  ne glede na vsa navajanja in obsežna dokazila, Državna revizijska komisija v svoji odločitvi jasne zahteve naročnikove razpisne dokumentacije po tem, da mora vsak ponudnik izkazati, da je referenčno delo dejansko izvedel sam, v celoti obšla.

Znano je, da ima sedanja praksa oddaje gradbenih del preko javnih naročil veliko pomanjkljivosti, na katere slovensko gradbeništvo že dlje časa opozarja. Ta konkreten primer ponovno dokazuje, da je potrebno za normalizacijo stanja v gradbeništvu tako prakso odpraviti.

 “V tej smeri pozivamo tudi odgovorne naročnike, med večjimi je tudi DARS, da v prihodnje aktivno pristopijo k prizadevanjem slovenskih gradbenih subjektov in Gospodarske zbornice Slovenije za učinkovitejšo ureditev predpisov na področju javnega naročanja in gradbeništva. Le tako lahko pripomorejo k vzpostavitvi dobre prakse pri oddaji gradbenih del in k normalizaciji trga gradbeništva v Sloveniji,” še zaključuje predsednik uprave SGP Pomgrad Igor Banič.