Ostalo

V povprečju 66 evrov neto več

Šele včeraj so postale znane podrobnosti podpisanega sporazuma med vlado in obema policijskima sindikatoma. Ta predvideva, da bodo policisti na svoje račune prejeli 66 evrov neto večjo plačo kot do sedaj.

Stavka policistov je očitno le obrodila nekaj sadov, saj je vlada z obema policijskima sindikatoma le podpisala stavkovni sporazum, ki veleva, da bodo policisti razen tistih ki ne opravljajo neposrednega operativnega dela, in tistim, katerih plače so višje po posebnih aktih, na svoje račune prejeli 66 evrov večjo neto plačo, kar je torej 100 evrov bruto. Vlada sicer v linearno povečanje plač ni privolila.

Po besedah ministrice za notranje zadeve Vesne Györkös Žnidar, bo letno torej iz državne denarnice šlo nekaj več kot 10 milijonov evrov. Poleg tega se bodo za dva plačna razreda povišale plače policistom v petem tarifnem razredu. Za dva plačna razreda sporazum povišuje plače tudi v šestem tarifnem razredu, višje pa bodo tudi plače v 7/1 tarifnem razredu, razen plače posameznih policistov službe generalnega direktorja policije.

Višjo plačo pa bo imel tudi višji kriminalistični inšpektor specialist (za en plačni razred), pomočnik komandirja (za en plačni razred) in policist v sektorju kriminalistične policije (za en plačni razred).

Sindikata: “S sporazumom se rešujejo nekatere zapadle obveznosti Vlade Republike Slovenije do policistov. Ocenjujemo, da je sporazum vsebinsko dovolj natančen in rokovno opredeljen. Roki so sicer vezani na nekatera obstoječa poslovniška pravila, katerim se žal ni možno izogniti. Ne glede na navedeno je potrebno poudariti, da se nadaljuje tudi pogajalski proces na področju odprave anomalij v plačni skupini »J«”