Ostalo

“Ustvarjalec skupnosti Szent Márton” – mednarodna konferenca

Nacionalni inštitut za izobraževanje in predstavništvo evropske kulturne poti Szent Márton R. Madžarske, je v času 29. in 30. Septembra 2016 v okviru spominskega leta Szent Mártona, v njegovem rojstnem mestu Szombathely,  organiziralo mednarodno konferenco pod nazivom “Ustvarjalec skupnosti Szent Márton.”

Konferenca je zasnovana na vrednotah, ki jih je zastopal Sveti Martin, predstavlja veliki poudarek kulturnemu dialogu ter hkrati spodbuja zgledne pobude. Nastopajoči predavatelji so predstavili take skupnosti in druženja, ki s svojim delovanjem sledijo primeru » pomagajočega svetnika » Sv. Martina. Mednarodni in domači udeleženci konference so se lahko seznanili z društvi za ohranjanje nacionalnih vrednot, ki si prizadevajo za uresničevanje dobrih praks. Razprave in predstavitve bodo podlaga letni skupščini evropskega združenja » Evropske kulturne poti Sv. Martina ».

Organizator je med drugimi udeleženci konference iz več evropskih držav skozi katere je hodil sv. Martin,  iz Slovenije povabil društvo za pomoč v stiski » ZARJA » Lendava, » HAJNAL » szorongással küzdoket segítő egyesület – Lendva, katerega člani so se konference tudi udeležili. Predstavniki društva so nastopili v sklopu programa predstavitve dobrih mednarodnih praks, skupaj s predstavnikom belgijskega kulturnega centra Sv. Martin. Predstavnika društva sta v svojem nastopu izpostavila temeljne vrednote delovanja in sicer humanost in nesebična prostovoljna  pomoč ljudem v stiski, predvsem zdravljencem odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, njihovim svojcem ter drugim bližnjim. Izpostavljen je bil namen ustanovitve društva in cilj, ki ga zasledujejo, razvijati avtonomnost in suverenost v življenju brez odvisnosti, spodbujati povezanost med uporabniki, razvijati razne oblike za psihično, telesno in celostno osebnostno spremembo in zdrav način življenja. Predstavljena je bila celotna vsebina dela društva in realizacija zastavljen ciljev. Pozitivno je bilo ovrednoteno tudi preventivno delo društva in sodelovanje s pristojnimi organi s področja zdravstva in sociale ter lokalno skupnostjo v celoti. Niso pozabili pohvalno izraziti, da so premagali stereotipna razmišljanja glede alkoholizma, da so prestopili mejo umikanja in negiranja obstoja odvisnosti ter zdravljenja. Še posebej so izpostavili, da so danes člani ponosni na pripadnost društva, da so sposobni živeti lepo urejeno življenje. Za zaključek pa, da je društvo Zarja danes moderno, javno dostopno vsem, prepoznavno ne le v domačem okolju, temveč v celotni državi, sosednji R Hrvaški in kar jih še posebej veseli in jim je v veliko čast, sedaj tudi v R. Madžarski.

Za zaključek je g. Róbert Orbán, v.d. generalni direktor Nacionalnega inštituta, vse udeležence popeljal na obisk muzeja Sv. Martina, katedrale, galerije  in oratorija Szombathely.