Ostalo

Uradu za narodnosti dodatnih pet milijonov za financiranje programov RTVS za manjšine

Po včerajšnji 83. redni seji Vlade RS so sporočili, da je bilo Uradu Vlade Republike Slovenije za narodnosti prerazporejenih dodatnih pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija.
Po več sestankih uprave RTVS in predstavnikov vlade se je slednja odločila, da javnemu zavodu nameni dodaten denar. “Zaradi finančnega položaja javnega zavoda RTV Slovenija so se predstavniki ministrstva za finance in ministrstva za kulturo večkrat sestali s člani uprave. Po proučitvi stanja je bilo dogovorjeno, da bo Vlada Republike Slovenije za letošnje in prihodnje leto zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti in s tem povečala financiranje s strani države,” so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Gre za dodatna sredstva za financiranje programov narodnosti, ki jih je vlada obljubila konec novembra. Takrat so na Ukomu dejali, da vlada ob denarni pomoči pričakuje, da bo zavod aktivno pristopil k reševanju stanja. Poleg že preusmerjenih petih milijonov naj bi vlada v naslednjem letu zavodu za financiranje programov narodnosti namenila še dodatnih deset milijonov evrov.

Ta denar sicer RTVS iz proračuna dobiva prek urada za narodnosti, ki ga v sporočilu za javnost omenja tudi vladni urad za komuniciranje. Običajna sredstva iz proračuna so sicer nižja od stroškov, ki jih ima RTVS s programi za manjšine, ki jih med drugim pripravljajo v Kopru in Lendavi.