Ostalo

Tveganje opijanja v Pomurju močno presega slovensko povprečje

Ob obeleževanju svetovnega dneva zdravja, je na trgu Martina Luthra v Murski Soboti potekal dogodek “Dan brez alkohola,” ki ga je organiziral NIJZ skupaj s pomočjo MO Murska Sobota. Dan brez alkohola so začeli obeleževati pred petimi leti v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, saj želijo javnosti približati svoja prizadevanja na tem področju.
Tokrat so na dogodku sodelovali tudi Pomurski muzej Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska Sobota, in sicer: Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje odraslih in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Hiša sadeži družbe Murska Sobota, ter Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Pomurski muzej Murska Sobota je v ta namen organiziral tudi dve brezplačni vodenji po stalni razstavi. V PiŠK Murska Sobota je obiskovalcem na voljo informacijski pult z gradivi.

Svetovni dan zdravja praznujemo danes, 7. aprila, ko se spomnimo na ustanovitev Svetovne zdravstvene organizacije 7. aprila 1948, hkrati pa letos praznujemo tudi 100 let delovanja javnega zdravja v Sloveniji. Geslo letošnje obeležitve svetovnega dne zdravja se glasi “Zdravje za vse.” Ob tem dnevu želijo tudi poudariti dosežke javnega zdravja v teh 100 letih ter izboljšanje zdravstvenega stanja in kvalitete življenja naših prebivalcev. Dan pa je tudi priložnost za motivacijo in opozarjanje na nujnost ukrepov za spopadanje z zdravstvenimi izzivi danes in jutri. V spopadanju z zdravstvenimi izzivi je ključno povezovanje med posameznimi deležniki in ravno temu je bil namenjen dogodek, kjer so se povezale številne ustanove in organizacije. “Na dogodku smo se pogovarjali o zdravih življenjskih izbirah v našem vsakdanu in predstavili vire pomoči in možnosti podpore pri opuščanju nezdravega življenjskega sloga. Vsako leto ugotavljamo tudi, da so obiskovalci presenečeni nad statistikami glede pitja alkohola v Sloveniji, prav tako nad miti, ki jih razbijamo preko sproščene igre ‘kolo sreče’ na temo alkoholne problematike. Med miti, ki jih ovržemo je tudi ta, da je alkohol dober za kri,” je dejala Jasmina Črnko Papić iz NIJZ.

Registrirana poraba alkohola je v Sloveniji v letu 2021 znašala 10,62 litrov čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. Številka je bila še leto prej nižja za skoraj liter čistega alkohola. Pri tem govorimo samo o registrirani porabi, vsa neregistrirana (v večini domača pridelava) številko povzdigne vsaj še za petino. Kar 55 % odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno (starost 18 – 74 let; CINDI 2020). To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec, vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne, negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač. “V Pomurski regiji beležimo precej višji delež visoko tveganega opijanja (54%) kot je slovensko povprečje (42,8 %). V bistvu celo najvišji v Sloveniji. Podobno je pri deležu prometnih nesreč, kjer je povzročitelj pod vplivom alkohola. V regiji je ta znašal 13,8 %, medtem ko v Sloveniji 8,9%. Stopnja bolezni pripisljivih alkoholu je v regiji 1,8 na 1000 prebivalcev, kar je skoraj enakovredno slovenskemu povprečju, ki znaša 1,9 na 1000 prebivalcev,” je dejala Črnko Papićeva, ki je dodala, da so na tokratnem dogodku podrobneje predstavili tudi aktivnosti in delavnice, ki jih izvajajo v zdravstvenih domovih po Sloveniji, konkretneje v zdravstveno vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja.

To so brezplačna svetovanja za namen podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola in delavnice Zdravi odnosi, ki so prav tako brezplačno dostopne v omenjenih centrih, vsakemu odraslemu posamezniku, ki bi želel pobližje pogledati in poskrbeti za svoje odnose z drugimi in za odnos do sebe. V pomurski regiji se lahko teh udeleži vsak državljan v: Centru za krepitev zdravja ZD Murska Sobota, Centru za krepitev zdravja ZD Gornja Radgona, Zdravstveno vzgojnem centru ZD Ljutomer in Zdravstveno vzgojnem centru ZD Lendava. “Ker je zdravje preplet številnih dejavnikov in determinant, smo želeli ponovno poudariti tudi pomen zadostne telesne dejavnosti. Pričetek pomladi in sam dogodek smo tako izkoristili tudi za pričetek akcije ‘Zgeni.se v pomlad’, v sklopu katere podobno kot lansko leto, vabimo udeležence k obisku osmih različnih lokacij v naravi naše prelepe pokrajine, v obliki sprehoda, kolesarjenja, kar je ključno, k več gibanja. Z omenjeno promocijsko aktivnostjo želimo spodbuditi prebivalce k več telesne dejavnosti, hkrati pa akcija predstavlja tudi eno izmed zdravih izbir. V okviru dogodka smo eno izmed predlaganih lokacij, Rekreacijski park Fazanerija, obiskali pod vodstvom strokovnjakov iz CKZ Murska Sobota in tako izpolnili nalogo letošnje akcije,” je zaključila Jasmina Črnko Papič.