Sveže

Turistična zveza Lendava vabi išče najemnika gostinskega lokala in lesenih hišic. Zakaj?

Turistična zveza Lendava vabi je včeraj na svoji spletni strani objavila razpisno dokumentacijo za javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za najem gostinskega lokala in pripadajočih površin v pritličju razglednega stolpa Vinarium in za uporabo zunanjih lesenih gostinskih objektov (v nadaljevanju lesenih hišic) ob stolpu.
Turistična zveza Lendava vabi z včerajšnjo objavo javnega razpisa na svoji spletni strani in na Facebooku, vabi zainteresirane ponudnike, naj oddajo svojo ponudbo za najem gostinskega lokala v pritličju razglednega stolpa Vinarium Lendava in zunanjega gostinskega objekta ob stolpu Vinarium Lendava, na naslovu Dolgovaške Gorice 229. Komisijo, ki bo v postopku izbrala najugodnejšega ponudnika, bo imenoval predsednik Turistične zveze Lendava vabi, Janez Somi. Pogodba o najemu/uporabe gostinskega lokala ali zunanjih lesenih gostinskih objektov se sklepa za obdobje 1 leta od dneva sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja najemnega ali uporabniškega razmerja.

Razveljavitev že prej podpisanih pogodb

Nekoliko neobičajno je, da se je takšna razpisna dokumentacija sploh pojavila, saj naj bi trenutni najemniki takšne pogodbe že imeli sklenjene, te pa naj bi bile veljavne tri leta, torej do letošnjega avgusta oz. septembra. Vzrok objave javnega razpisa naj bi bila, po neuradnih informacijah, razveljavitev vseh že prej podpisanih pogodb, saj naj bi prišlo do določenih nepravilnosti glede pogodbenih podlag za upravljanje objekta in vodenje projekta Vinarium, kar je pokazala tudi lanska revizija. Ravno zaradi tega razloga pa je lendavska Občina, spomnimo, lanskega oktobra na svoji spletni strani objavila javno naročilo, s pomočjo katerega je iskala soupravljavca za razgledni stolp Vinarium in interesenta, ki bi izvajal marketinške aktivnosti. Tokratno javno naročilo za iskanje soupravljavca in prvi javni poziv za upravljanje ter najem stolpa (objavljen je bil julija 2015), se bistveno razlikujeta.

Celotna zgodba okrog iskanja soupravljavca in izvajalca marketinških aktivnosti se je od oktobra 2017 zavlekla v letošnji januar in bi, po takratnih besedah pristojnih na Občini, slabe tri mesece preko roka, torej konec letošnjega januarja tudi morala biti zaključena. Na lendavski Občini so takrat pisno zagotovili, da bodo rezultate javnega naročila javno objavili.

Neuradno smo že letošnjega januarja uspeli izvedeti tudi, da naj bi se na sklop A javnega naročila (soupravljanje), prijavil samo sedanji upravljavec razglednega stolpa, to je Turistična zveza Lendava vabi, sklop B pa naj bi takrat imel več prijavljenih. Da je soupravljanje dobila prav Turistična zveza Lendava vabi, je moč razbrati iz aktualnega, včeraj objavljenega razpisa. Kdo bo izvajal marketinške aktivnosti ni znano. 

Rok za oddajo ponudbe je do petka, 6. aprila 2018 do 15. ure, postopek odpiranja ponudb ne bo javen.