Ostalo

Tudi letos vas lahko obiščejo lažni zaposleni Elektra Maribor

Družba Elektro Maribor je na svojih spletnih straneh znova opozorila svoje odjemalce, da se tudi v letošnjih decembrskih prazničnih dneh, ki so pred nami, na vaših vratih lahko pojavijo lažni zaposleni podjetja Elektro Maribor, ki želijo vstopati v vaša stanovanja. Dogajalo se je tudi v Murski Soboti in Lendavi.

Elektro Maribor svoje odjemalce opozarja, da se utegne tudi letos ponoviti lanski scenarij, v katerem skušajo neznanci z lažnim predstavljanjem, da so zaposleni pri družbi Elektro Maribor, vstopati v stanovanja. “Priporočamo posebno previdnost, v primeru  dvoma v identiteto osebe pa predlagamo, da se zahteva identifikacija osebe.”

V preteklih letih so pri družbi Elektro Maribor predvsem v predprazničnih dneh zaznali pojave nepoštenih poslovnih praks, v smislu zavajanja uporabnikov. “Elektro Maribor v skladu s svojim poslanstvom in vrednotami s svojimi uporabniki gradi pošten in partnerski odnos. Stremimo k temu, da so naši uporabniki osveščeni, zato naše uporabnike opozarjamo na možnost ponovnega pojava prevar in jih seznanjamo o načinu ukrepanja v takšnih primerih.”

Z lažnim predstavljanjem, da so zaposleni pri družbi Elektro Maribor, neznanci vstopajo v stanovanja ter ‘preverjajo elektriko’ in pridobivajo podatke o števcu oz. električnem priključku. Od vas zahtevajo podatke o merilnem mestu, porabi, zadnji račun za dobavo električne energije in celo pregled električnega števca. Prepričujejo vas v podpisovanje pogodb oz. aneksov in z vami želijo opraviti anketo. V primeru, da ne podpišete pogodbe, vam zagrozijo z odklopom in se do vas vedejo nespoštljivo. – To so znaki, da ste vrata odprli prevarantu.

Pri družbi Elektro Maribor opozarjajo na posebno previdnost; v primeru  dvoma v identiteto osebe pa predlagajo, da se zahteva identifikacija osebe. “Ne podpisujte listin, ki bi vam jih morebiti nepooblaščene osebe izročale v podpis. Sodelavci družbe Elektro Maribor sicer na terenu trenutno izvajajo vzdrževalna dela ter odčitavanje števcev za potrebe obračuna. S seboj pa imajo dokumente za identifikacijo.”

“Odjemalce prosimo, da nas o obisku posameznikov, ki se bodo predstavljali kot zaposleni v družbi Elektro Maribor, pa tega ne bodo želeli ali mogli dokazati z ustreznimi dokumenti, obvestijo na elektronski naslov info@elektro-maribor.si, na brezplačno telefonsko številko 080 2101 ali na drug primeren način.”