Ostalo

Širjenje visoko patogene aviarne influence v vzponu. Kaj lahko naredite lastniki perutnine?

Zaradi novih pojavov visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri divjih pticah pri nas in v drugih evropskih državah Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ponovno poziva rejce perutnine in ptic v ujetništvu k doslednemu upoštevanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganja za vnos in širjene HPAI.
Kot v večini evropskih držav se tudi v Sloveniji pojavljajo primeri HPAI podtipa H5N1. Do sedaj so bili primeri potrjeni pri divjih pticah (labodih grbcih) v občinah Apače, Lenart, Ptuj, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Piran.

Da bi zmanjšali tveganje za vnos virusa z divjih ptic v reje perutnine veljajo za celotno Slovenijo priporočila, ki jih je 21. oktobra lani sprejelo Državno središče za nadzor bolezni:

 1. gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem se izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali, da se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v ujetništvu;
 2. vodna zajetja na prostem, pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali se uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam;
 3. pri oskrbi perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, se izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo in aktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor);
 4. omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino in vstopa v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,…);
 5. omejitev dnevnega izpusta na najkrajši možni čas in upoštevanje priporočil iz prejšnjih točk za imetnike perutnine, ki pri tehnologiji reje uporabljajo izpuste za svoje živali;
 6. izvajanje biovarnostnih ukrepov ob lovu na mlakarice ter pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic;
 7. izvajanje biovarnostnih ukrepov na prireditvah, sejmih oziroma razstavah perutnine in ptic v ujetništvu.

Zelo pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči.

UVHVVR poziva rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da v primeru katerega od naslednjih znakov o tem takoj obvestijo svojega veterinarja:

 • zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov;
 • padec nesnosti za več kot 5 odstotkov, ki traja že več kot dva dni;
 • povišan dnevni pogin za več kot 3-krat od pričakovanega;
 • pojav kakršnih koli kliničnih znakov ali posmrtnih sprememb, ki kažejo na aviarno influenco.

Poleg tega UVHVVR poziva sprehajalce oziroma obiskovalce parkov in območij, kjer se zadržujejo divje vodne ptice, da jih ne krmijo. S tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih ter posledično možnost prenosa virusa med njimi oziroma preko kontaminirane obutve in obleke na perutnino in ptice v ujetništvu.