Ostalo

S projektom “Zelene oaze” do dviga prepoznavnosti skupne čezmejne regije

Minulo sredo so se v Ljutomeru srečali projektni partnerji iz Slovenije in Hrvaške ter dogovorili skupno prijavo projekta “Zelene oaze” na 3. javni poziv Programa Interreg V-A SI-HR.

Poleg Občine Ljutomer sodelujejo v konzorciju partnerjev še Občina Križevci, hrvaško mesto Prelog, hrvaška občina Nedelišče, Turistična organizacija Medžimurske županije, Skupina Fabrika d.o.o. ter Zavod za inovativnost in podjetništvo iz Maribora. Glavni cilj projekta “Zelene oaze” je dvigniti prepoznavnost in atraktivnost območja med Muro in Dravo kot skupno zeleno čezmejno regijo z bogato naravno in kulturno dediščino ter z razvojem zelenih trajnostnih turističnih produktov prispevati k povečanju števila obiskovalcev varovanih območij narave v zaledju turističnih centrov projektnega območja.

Trajnostni mobilnosti, kot gradniku zelenega turizma, namenja projekt posebno pozornost, saj predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda “Zelene oaze,” ki bo spodbujal kolesarski in pohodniški turizem in obiskovalca usmerjal vstran od glavnih prometnic, na stranske poti, kjer bo lahko odkrival zelene oaze in podeželsko ponudbo projektnega območja.