Sveže

“Razvoj in proizvodnja plina na Petišovskem polju še vedno ostaja eden izmed ključnih gospodarskih projektov za razvoj SV Slovenije”

Podjetje Geoenergo v sporočilu za javnost opozarja, da so nekatere informacije, ki so jih objavili posamezni mediji, napačne. “Javnosti želimo posredovati točne informacije o predvidenih postopkih, potrebnih za nadaljnji razvoj naftno-plinskega polja Petišovci. Razvoj in proizvodnja plina na Petišovskem polju še vedno ostaja eden izmed ključnih gospodarskih projektov za razvoj SV Slovenije, hkrati pa zagotavlja večjo energetsko neodvisnost Slovenije. Visoka ozaveščenost slovenske javnosti o projektu je po našem mnenju ključnega pomena za uspešnost nadaljnjega poteka projekta.”
“Zato smo na novinarski konferenci, ki je potekala 8. novembra 2017 v Lendavi, ob pričetku prodaje surovega neočiščenega zemeljskega plina hrvaški Ini povedali, da smo sprožili postopke za pridobitev dovoljenj za nadaljnji razvoj plinskega polja. Takrat smo javnosti tudi sporočili, da bo verjetno v prihodnosti potrebna oz. smiselna hidravlična stimulacija vrtin (ustaljen rudarski postopek), ni pa nujno, saj pri veliko obstoječih starih vrtinah le-ta ni bila potrebna, ter da bomo na podlagi rezultatov 6 mesečne testne proizvodnje pripravili plan nadaljnjih aktivnosti.”

Konec marca je ARSO na svoji spletni strani objavil Obrazec za izvedbo predhodnega postopka, ki so ga vložili predstavniki družbe Geoenergo. Vloga zajema podrobne obrazložitve postopka ponovne stimulacije vrtin Pg-10 in Pg-11A s hidravličnim lomljenjem. Želeli bi poudariti, da nameravamo izvesti nenevaren ustaljen rudarski postopek, ki je natančno opisan tudi v obrazcu, ki smo ga oddali na ARSO. Vrtini Pg-10 in Pg-11A se ne bosta hidravlično stimulirali istočasno, temveč ena za drugo. Čas trajanja hidravličnega lomljenja bo za posamezno vrtino okvirno cca. 2 – 5 ur na fazo lomljenja, skupno do največ 25 ur na posamezno vrtino. Izvedba vseh pripravljalnih del v povezavi z lomljenjem bo trajala približno en do dva tedna. Povratno tekočino iz postopka hidravlične stimulacije se bo ujelo v mobilno cisterno in eventualno uporabilo še za izvedbo postopka v drugi vrtini, oziroma po uporabi predalo pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Postopek se bo lahko začel šele ko bodo izpolnjeni vsi pravni pogoji ter po tem, ko se bo skupaj z izvajalcem rudarskih del pregledalo opremo in ugotovilo, da je vsa oprema ustrezno testirana, pregledana in varna za uporabo.

“Postopka hidravlične stimulacije bomo izvedli v podobnem obsegu kot leta 2011, in ne bomo potrebovali 10 tisoč kubičnih metrov vode, kot so napačno poročali nekateri mediji. Za hidravlično stimulacijo se predvideva poraba največ 1.800 m3 vode na vrtino v celotnem postopku lomljenja, kar je v vlogi tudi zapisano. Ker bo šlo za relativno majhno količino porabljene vode za hidravlično lomljenje (glede na ostale primere v svetu, kjer je poraba vode na eno lomljenje od 5.000 m3 do 20.000 m3, v nekaterih primerih pa še znatno več), poseg ne bo vplival na vodno stanje na območju.”

Vrtini Pg-10 in Pg-11A sta bili hidravlično stimulirani že leta 2011 in nista bili vključeni v proizvodnjo do leta 2017. Zaradi izkušenj z dolgimi postopki pridobivanja dovoljenj so na ARSO že lani oddali Obrazec za začetek predhodnega postopka, “še preden smo vedeli, kakšni bodo rezultati testne proizvodnje, in še preden smo vedeli, ali bo dodatna hidravlična stimulacija sploh potrebna.”

Nadaljnji razvoj Petišovskega polja

“Zaradi zavedanja pomembnosti projekta in dolgotrajnih postopkov, vezanih na pridobitev dovoljenja za postavitev nove naprave za čiščenje zemeljskega plina v Petišovcih, smo bili projektni partnerji primorani poiskati alternativno prodajno pot, kar pomeni možnost prodaje surovega neočiščenega zemeljskega plina.” Prodaja surovega neočiščenega zemeljskega plina hrvaški Ini je stekla 1. novembra 2017. “Poudariti želimo, da naš primarni cilj še vedno ostaja pridobitev dovoljenja za postavitev nove naprave za čiščenje zemeljskega plina, s katero bi lahko ustrezno očistili surovi zemeljski plin in ga predali v slovensko plinovodno omrežje.”

Kot trdijo pri Geoenergu, je glavno vodilo zagotavljanje najvišjih varnostnih standardov in zanesljivost oskrbe. Trenutna dnevna proizvodnja iz obeh vrtin skupaj (Pg-10 in Pg-11A) znaša približno 40.000 Sm3. “O vseh aktivnosti bomo javnost redno obveščali.”

Pojasnilo o načinu pridobivanja surovega zemeljskega plina na Petišovskem polju

“Na tem mestu je smotrno poudariti, da je bilo na območju SV Slovenije do danes izvrtanih preko 160 vrtin, prva hidravlična stimulacija je bila opravljena že leta 1956 in od takrat je bila izvedena v približno petdesetih vrtinah, pri čemer nikoli niso bili zaznani kakršnikoli negativni učinki na okolje, pitno vodo ali zdravje ljudi.

Vrtini Pg-10 in Pg-11A sta bili hidravlično stimulirani leta 2011. Ob tem je ključno poudariti, da postopka njune hidravlične obdelave slojev peščenjakov majhnega obsega (t.i. “hidravlična stimulacija”), ne moremo in ne smemo enačiti s hidravlično obdelavo oz. frakturiranjem skrilavcev velikega obsega s horizontalnimi vrtinami (t.i. “fracking”), ki jo izvajajo v ZDA, saj med njima obstajajo številne razlike, ki izvirajo predvsem iz geoloških razlik v sestavi tal. Med posegi v Sloveniji in posegi, ki jih opravljajo v ZDA in o katerih tečejo razprave tudi v Evropi, obstajajo velike razlike, ki v osnovi izvirajo iz razlik v geološki sestavi tal (npr. pri nas je prisoten bolj prepusten peščenjak, v ZDA pa trd, tudi do 1000-krat manj prepusten skrilavec).”