Ostalo

Predsednica sveta zavoda KKC, Silvija Hajdinjak Prendl: “Ustanoviteljica ne bi smela dati napačnih razlag zakonodaje”

Nepravilnosti pri zaposlitvi Dejana Süča, med drugim kandidata za župana Občine Lendava na minulih lokalnih volitvah, še kar dvigujejo prah. Za izjavo smo prosili predsednico sveta zavoda Knjižnica-kulturni center (KKC) Lendava, Silvijo Hajdinjak Prendl, ki je dejala, da ustanoviteljica (Občina) ne bi smela dati napačnih razlag zakonodaje. Ker so, jasno, razlagi zakonodaje v KKC verjeli, pa je na zadnje najkrajšo potegnil prav direktor zavoda, dr. Albert Halász.
Direktor Halász je bil zaveden

Čeprav je Halász bil zaveden, slednji prevzema svoj del odgovornosti. “Dne 25.9.2018 sem od ustanoviteljice (Občine) prejel pisno obrazložitev, da je zaposlitev na takšni podlagi v skladu z zakonom, pri čemer objava prostega delovnega mesta ni potrebna,” nam je ob pregledu dokumentacije včeraj, v prostorih lendavske knjižnice, dejal dr. Albert Halász, direktor. “Vsako prejeto dokumentacijo s strani Občine, jasno, ne predamo zunanji pravni službi, saj verjamemo, da če ta pride s strani Občine, da je usklajena z zakonom. Če bi res vse predajali pravnikom, bi porabili ogromne vsote denarja,” pove Halász.

Vidno razočaran se zaveda, da je na koncu koncev pomemben le človek, ki pogodbo podpiše, a ta, kot pravi, druge možnosti ni imel. “Svoj podpis sem na papirju pustil v dobri veri in z zagotovili, da delam v skladu z zakonom. K novemu kadrovskemu načrtu, v katerem je bila zavedena nova zaposlitev, je svoj blagoslov podal tudi svet zavoda.” Ker Süč izpolnjuje vse pogoje za omenjeno delovno mesto, ta tam tudi ostaja.

Silvija Hajdinjak Prendl: “Ustanoviteljica ne bi smela dati napačnih razlag zakonodaje”

“Svet zavoda ni odločal o premestitvi oziroma zaposlitvi konkretne osebe oziroma o postopku ali načinu zaposlitve, temveč je dal le soglasje k spremembi sistemizacije oziroma kadrovskega in finančnega načrta na predlog Občine Lendava kot ustanoviteljice kar pomeni, da se na delovnem mestu koordinator in organizator kulturnih programov v KKC Lendava lahko zaposlita namesto enega v bodoče dva delavca in zavodu so bila za to zaposlitev dodeljena dodatna sredstva. Občina kot ustanoviteljica javnega zavoda je prenesla del nalog na zavod in s tem tudi uslužbenca, ki je te naloge na občini že opravljal. Svet zavoda namreč ne zaposluje, to je naloga direktorja, ki mu je občina kot ustanoviteljica dala pisna navodila o načinu »prenosa« zaposlenega znotraj internega trga dela,” nam je dejala Hajdinjak Prendlova.

“Razlage zakonskih osnov direktor ni preveril, kar se mi tudi zdi nepotrebno, saj ustanoviteljica ne bi smela dati napačnih razlag zakonodaje. Organi javnega zavoda, svet in direktor, pravno ne preverjajo prejetih uradnih dokumentov ustanoviteljice,” je še dejala Hajdinjak Prendlova in s tem neposredno potrdila, da je Hálasz v tem primeru žrtveno jagnje. Ta na naše vprašanje, ali je v tem času bila deležna kakršnih koli pritiskov, ni odgovorila.

“Kazen, ki sem jo prejel osebno, sem poravnal iz svojega žepa, kazen, ki jo je prejel zavod, pa sem poravnal iz prihodkov pridobitne dejavnosti, torej denar ni bil vzet iz občinskega proračuna. Bolj kot kazen me žre dejstvo, da sedaj nad zavodom ždi črna pika, ki ni nastala neposredno po moji krivdi. Poslovanje zavoda je v vseh letih bilo do centa natančno, transparentno in predvsem brez nepravilnosti,” se upravičeno huduje Halász.

In kje se je dejansko zgodila nepravilnost? “Napaka v postopku zaposlitve je nastala s tem, da delovno mesto ni bilo javno razpisano, kar je ugotovila tudi delovna inšpekcija. Menim pa, da tudi, če bi bila javna objava prostega delovnega mesta, bi imela omenjena oseba vse možnosti da se prijavi, saj izkazuje zahtevana znanja in sposobnosti za navedeno delovno mesto,” je zaključila Hajdinjak Prendlova.