Pomurski vodovod, sistem A: Voda se vnovič segreva, težavo bodo reševali z izpuščanjem

Situacija na pomurskem vodovodu, kraku A, se v primerjavi s prejšnjimi leti ni spremenila. Segrevanje vode v vodovodnem omrežju namreč ostaja enak problem kot minula poletja. Javno podjetje Eko-Park Lendava z izpuščanjem vode čez hidrante situacijo nekako omili, a rešitev seveda ni trajna. Vzrok? Neustrezna gradbena dela, cevi niso položene dovolj globoko in večje dimenzije cevi.
Z izgradnjo pomurskega vodovoda, preko katerega bi do prebivalcev pomurskih občin pritekla kakovostna pitna voda, je nekaj občinam krak A prinesel težave. To sta predvsem občini Črenšovci in Odranci, ter del občine Dobrovnik. Največ težav imajo tam s pregrevanjem vode v poletnih mesecih. Ta se tudi letošnje leto pregreva. Uporabnike pitne vode je Eko-Park že obvestil, da so zaradi povišanega mikrobiološkega tveganja, vsled povišanih temperatur pitne vode, začeli z dokloriranjem na vodohramu Črenšovci in nabiri Dobrovnik.

“Obveščamo vas, da smo z mesecem junijem začeli na posameznih odsekih vodovodnega sistema A izpuščati pitno vodo preko hidrantnega sistema. S tedenskim izpuščanjem pitne vode želimo zagotoviti čim nižjo temperaturo pitne vode v vodovodnem omrežju in sočasno omogočiti povišano frekvenco zamenjave vode,” so obvestili iz podjetja Eko-Park. Oba ukrepa bodo izvajali v poletnih mesecih (julij, avgust in september) oz. v času povišanih temperatur pitne vode v omrežju. “Zaradi teh ukrepov in posegov se lahko zgodi, da zaznate kako spremembo lastnosti vode, zato vam priporočamo, da v tem primeru na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, oziroma toliko časa, da se voda zbistri,” so še sporočili. Čeprav večjih težav na lendavskem vodovodnem omrežju, ki prav tako spada v sistem A ni, so manjša izpuščanja vode kljub temu načrtovana.

A to vse seveda ni zastonj. Nastajajo dodatni stroški, učinek izpuščanja vode iz hidrantov pa je le kratkotrajen. Temperatura vode se ne zniža bistveno, že čez nekaj dni se situacija seveda ponovi. Izpuščanje vode iz hidrantov zagotovi sicer tudi pretok, s pomočjo katerega se lahko ustrezno (dodatno) klorira celoten sistem.  S tem se ustavlja razrast mikroorganizmov škodljivih za zdravje ljudi. 

Med drugim se bodo izvajali tudi hidrantni preizkusi in sicer v juliju in avgustu. Gre za obvezne letne preizkuse na območjih občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci in Turnišče.