Sveže

Pogled nazaj: Občina Lendava je v šestih letih izgubila za občino Kobilje prebivalstva

Med letoma 2010 in 2016 (do takrat so namreč zbrani zadnji podatki), se je dogajalo in tudi zgodilo veliko, med tem pa smo skorajda nekoliko pozabili na različna dejstva, ki so sestavni del našega območja. Tokrat bomo pisali o temi, ki se je bo moral bodoči župan in občinski svet lotiti z vso resnostjo.
Občina Lendava je del pomurske statistične regije. Meri 123 kvadratnih kilometrov, po površini pa se med slovenskimi občinami uvršča na 51. mesto. Občina Lendava se stara hitreje od ostalega prebivalstva v naši državi, v šestih letih pa v lendavski občini “manjka” natanko za eno občino Kobilje prebivalstva. Preleteli smo šest let in naleteli na bolj ali manj zanimive podatke, s katerimi se bo morala zelo kmalu soočiti nova lokalna politična garnitura.

Od leta 2010 do leta 2016 se je prebivalstvo v državi zviševalo, nekoliko drugače pa je bilo na našem območju. Prebivalstvo je padalo. Leta 2010 je naša občina štela približno 11.100 prebivalcev, leta 2016 pa 10.520. To torej pomeni, da je v šestih letih “izginilo” približno 580 ljudi, kar je ravno toliko, kot šteje prebivalstvo občine Kobilje. Glede na prebivalstvo smo se leta 2010 uvrščali na 49. mesto, leta 2016 na 52. Na kvadratnem kilometru površine občine je leta 2010 živelo povprečno 90 prebivalcev, leta 2016 pa 86.

Prebivalstvo v občini Lendava pa se tudi stara. To je sicer težava celotne države, a v lendavski občini to poteka bistveno hitreje. Leta 2010 je bila povprečna starost občanov 44,5 let (državno povprečje 41,6 let), leta 2016 pa 46,5 let (državno povprečje 42,9 let). V šestih letih se je torej prebivalstvo postaralo bistveno hitreje kot se je to dogajalo po državi.

Je pa v letu 2016 obiskovalo vrtec največ otrok, kar se vseh šestih let tiče. Leta 2010 255 otrok, leta 2011 249 otrok, leta 2012 240 otrok, leta 2013 247 otrok, leta 2014 243 otrok, leta 2015 247 otrok in leta 2016 kar 271 otrok. Od leta 2010 do leta 2012 je delovalo 7 vrtcev, do leta 2016 pa se je to število zmanjšalo na 6.

V dveh osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 620 učencev, različne srednje šole pa je obiskovalo okoli 360 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 45 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov. V dveh osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 590 učencev, različne srednje šole pa je obiskovalo okoli 260 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 31 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Leto 2010: Med osebami v starosti 15–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (59 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 21,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v občini Lendava v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 %.

Leto 2016: Med osebami v starosti 15-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (60 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 21,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

V letu 2010 je bilo v občini zbranih 377 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 12 kg manj kot v celotni Sloveniji. Leta 2016 je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 273 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je kar 74 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Vir: Statistični urad RS