Ostalo

Odstranjevanje prekomerne zarasti obrežja potoka Črnec in ogled nasipov reke Mure med Hotizo in Benico

Lendavska Občina nadaljuje z deli v okviru hortikulturne ureditve mesta ter z varstvom pred poplavami. V teh dneh so pričeli z deli tik ob južni obvoznici. Med drugim so si pristojni v sklopu varstva pred poplavami ogledali nasipa reke Mure med Hotizo in Benico.
V teh dneh so se pričela dela ob južni lendavski obvoznici, ki potekajo v sklopu že lani napovedane hortikulturne ureditve mesta. V sklopu teh del se bo med drugim odstranila prekomerna obrežna vegetacija, s čimer se bo povečala tudi pretočnost potoka Črnec. Dela potekajo v skladu s strokovnim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave in Direkcijo RS za vode. V kolikor bo vreme dopuščalo, se bodo dela zaključila prihodnji teden.

Opravljen ogled visokovodnega nasipa reke Mure med Hotizo in Benico

Pred dnevi bil opravljen ogled visokovodnega nasipa reke Mure med Hotizo in Benico. Ogled je bil opravljen zaradi potrebnega izboljšanja varnosti pred morebitnimi pomladnimi visokimi vodami in pred morebitnimi poplavami. “Na ogledu so poveljniki občinskega gasilskega poveljstva, Gasilske zveze Lendava, Civilne zaščite Lendava in predstavniki koncesionarja Direkcije RS za vode ugotovili nekaj manjših pomanjkljivosti na treh zaklopih, ki pa bodo sanirane letos, če ne, pa zagotovo prihodnje leto.

Gasilci so se med drugim ob pregledu seznanili s stanjem nasipa, kar jim bo pomagalo pri načrtovanju intervencij v primeru visokih voda. Obenem so opravili še ogled brežin reke Ledave v Benici. Ugotovljena poškodba brežine pa bo sanirana v spomladanskim mesecih letos,” so sporočili iz lendavske Občine.