Ostalo

Obeta se konec fiktivnih vpisov v srednje šole in omejitev trajanja dijaškega statusa

Tako kot študenti bodo po novem predlogu ministrstva za izobraževanje, ki ga je vlada včeraj poslala v državni zbor, tudi dijaki lahko izkoristili le eno ponavljanje ali en prepis. Iz zakona bodo seveda izvzeti dijaki s posebnimi potrebami, perspektivni in vrhunski športniki, dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku zaradi starševstva, bolezni ali izjemnih družinskih oziroma socialnih okoliščin.
Ena izmed največjih sprememb, ki bi jih prinesel zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, je ukinitev pravic, ki pripadajo rednim dijakom za izredno vpisane posameznike, ki niso zaposleni. To so torej ugodnosti v obliki študentskega dela, zavarovanja po starših, olajšav pri dohodnini in cenejših vozovnic. Prav omenjeni elementi so bili najpogostejši razlog fiktivnih vpisov.

Že pred časom so nekateri ravnatelji slovenskih srednjih šol odkrito priznavali, da polovice vpisanih na izredno srednješolsko izobraževanje po vpisu več ne vidijo, mladi pa, ki so sistem doslej izkoriščali, ob tem izpostavljajo težaven prehod na delovni trg in včasih nerazumne zahteve delodajalcev.

Večina predlaganih dopolnitev oziroma popravkov obstoječih določil po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne prinaša konceptualnih sprememb, ampak le izboljšuje jasnost zakonskih določil in njihovo usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso. Med drugim bo zakonodaja natančneje določala tudi dolžnosti dijaka in razloge, zaradi katerih je lahko izključen iz šole.

Izenačujejo pa se tudi pravice do srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za tujce, ki v naši državi plačujejo davke in prispevke.