Sveže

Nove podrobnosti: Na 7.171 kvadratnih metrih bo zraslo nekaj manj kot 100 stanovanj!

Kot smo že poročali, bosta v mestu Lendava v bližnji prihodnosti zrasli najmanj dve večstanovanjski zgradbi, zagotovo pa bo zrasla ena večstanovanjska zgradba. Po informacijah iz Občine Lendava, bo na 7.171 kvadratnih metrih zraslo nekaj manj kot 100 stanovanj. S tem mislimo na nov stanovanjski blok v Župančičevi ulici, o katerem smo sicer že poročali, sedaj pa so znane nove podrobnosti.
Vse do leta 2023 ima Stanovanjski sklad republike Slovenije namen skupno zagotoviti kar 2.194 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi, od tega jih želi v letu 2021 zgraditi vsaj 1.000. Občina Lendava je bila uspešna na razpisu omenjenega sklada, zemljišče za gradnjo novega stanovanjskega bloka pa je v Župančičevi ulici za novim vrtcem, smo poročali že lanskega decembra. Kot kaže, je gradnja že skorajda nared, saj so iz lendavske Občine sporočili nove podrobnosti. Na 7.171 kvadratnih metrih bo v Župančičevi ulici zraslo nekaj manj kot 100 stanovanj!

“Občina Lendava intenzivno pripravlja vse potrebno, da bo privlačnejša za življenje mladih na njenem območju. V ta namen se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada in je sedaj že v zaključni fazi besedilo predpogodbe s Stanovanjskim skladom RS. Ta bo na območju sedanjega vrtca v Župančičevi ulici (parcelne št. 4247/2, 4248/2, 4249/2 in 4253/5, vse k.o. Lendava, skupaj 7.171 m2), zgradil večstanovanjsko stavbo z nekaj manj kot 100 stanovanji, večinoma eno in dvosobnih, ter v manjšem delu trosobnih,” so sporočili.

V skladu z razpisom Stanovanjskega sklada RS bodo imele prednost pri najemu mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom in mlade osebe. “Občinska uprava, intenzivno pripravlja “Odlok o celovitem reševanju problematike mladih,” ki bo zasledoval naslednje cilje: Ponuditi potencial parcel v lasti občine pod ugodnejšimi pogoji za mlade, ponuditi potencial objektov (obnovljenih) v lasti občine pod ugodnejšimi pogoji za mlade, ponuditi potencial na novo vzpostavljenih objektov, ki jih bo Občina vzpostavila s pomočjo zainteresiranih promotorjev ter sofinancirati komunalni prispevek pri novogradnjah za mlade,” so še sporočili.

Stanovanjski sklad RS (SSRS) je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva.