Ostalo

Nogometna igrišča bo potrebno preregistrirati

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji 8. seji dne 7. marca 2016 sprejel sklep o preregistraciji vseh nogometnih igrišč v Sloveniji. Preregistracijo igrišč bodo tako morali izvesti prav vsi nogometni klubi. Tudi tisti v najnižjih ligah.

Od 1. aprila do 31. decembra 2016 bodo vsi nogometni klubi morali na novo izmeriti svoja nogometna igrišča in jih tako preregistrirati, v skladu z navodili Nogometne zveze Slovenije (NZS). NZS s tem želi vsa nogometna igrišča standardizirati, kakršna koli ligaška nogometna srečanja pa se bodo lahko odigrala le na preregistriranih ali na novo registriranih igriščih.

Igrišča bodo najprej pregledale komisije pristojnih medobčinskih nogometnih zvez, pregled igrišča pa se bo opravil v sestavi predsednika in dveh oz. treh članov komisije. Eden izmed njih mora biti aktivni ali bivši nogometni sodnik, pri delu komisije pa lahko kot zunanji svetovalec sodeluje tudi predstavnik NZS.

V kolikor igrišče ne bo izpolnjevalo pogojev, bo nogometni klub primoran poskrbeti za odpravo nepravilnosti, ali pa se srečanja na tem igrišču več ne bodo mogla odvijati. Nogometni klubi z novo izmeritvijo sicer ne bodo imeli nobenih finančnih dolžnosti, saj bo to v celoti krila NZS. Stroške morebitnega drugega/dodatnega pregleda igrišča pa gredo v breme nogometnega kluba.

igrisce